Závěrečné květnové obhajoby ve znamení manažerů logistiky

Blížící se konec akademického roku přinesl pro několik frekventantů Logistické akademie také čas definitivně prokázat své znalosti a zkušenosti v logistice. 20. května proběhly v ostravském sídle Logistické akademie závěrečné obhajoby, které skončily úspěchem, úlevou a radostí na straně obhajujících i lektorů. 

Zveřejněno
02
Červen 2016
Autor
Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog.
Sdílet

Blížící se konec akademického roku přinesl pro několik frekventantů Logistické akademie také čas definitivně prokázat své znalosti a zkušenosti v logistice. 20. května proběhly v ostravském sídle Logistické akademie závěrečné obhajoby, které skončily úspěchem, úlevou a radostí na straně obhajujících i lektorů. 

Závěrečné obhajoby logistických titulů květen 2016

Závěrečné obhajoby jsou posledním krokem na cestě k získání prestižního titulu, který v logistickém světě znamená nezvratné potvrzení odbornosti, znalostí a zkušeností v oboru. K udělení diplomu a získání titulu je však třeba absolvovat mnohem víc. Nutná je především alespoň tří až pětiletá praxe v oboru logistiky a samozřejmě podaná přihláška. V rámci příprav na přezkoušení logistických znalostí a dovedností je možné absolvovat některý z kurzů, tak jako tak frekventanta neminou e-learningové testy. Po celou dobu příprav jsou k dispozici lektoři a odborní konzultanti, kteří se věnují individuálním potřebám, a především jsou nápomocni s výběrem projektu k malým a následně finálním obhajobám.

A právě finální obhajoby jsou veřejnou, důstojnou a poslední událostí, která aspiranty na titul před jeho udělením čeká. Při letošních květnových obhajobách prezentovalo pánské trio projekty, díky nimž úspěšně získali titul manažera logistiky – MLog. Zastoupeni byli odborníci z firem RAVAK a.s., SMP CZ, a.s. a Würth International Trading s. r. o. Mezi obhajovanými projekty se objevila témata implementace WMS do skladového hospodářství, montáž a zmonolitnění mostu, celková přestavba a rozšíření ústřední čističky odpadních vod nebo konkrétní úprava dodacího času a optimalizace plánování produkce sortimentu. Bohužel z těchto květnových obhajob z neovlivnitelných důvodů vypadl jediný ženský element, a také jediná aspirantka na titul provozního logistika – PLog. Závěrečná obhajoba tématu kvality řízení dopravy a linkové dopravy tak nezazněla. 

Závěrečné obhajoby logistických titulů květen 2016

Závěrečné obhajoby logistických titulů květen 2016

Finálním obhajobám nicméně kromě testů předchází obhajoby malé, neveřejné, které jsou prubířským kamenem připravenosti frekventantů, jejich odvedené práce a stejně tak práce lektorů. Na těchto malých obhajobách mají frekventanti možnost konzultace, odhalení slabých míst svých projektů a společně s lektory probrat a případně zapracovat navrhovaná zlepšení. Projekty s květnovými absolventy probírali a v komisi zasedli:

Ing. Jaroslav Bazala,Ph.D., ALog.

Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog.

Bc. Aleš Kostka, MEng., ALog.

Ing. Petr Sysel, CLog.

doc. Ing. Pavla Macurová, CSc., ALog.

Závěrečné obhajoby logistických titulů květen 2016

Diplom a titul ovšem zdaleka není to jediné, co lze absolvováním systému certifikace v Logistické akademii získat. Uznání v oboru, akcelerace kariéry a váha, kterou potvrzení odborné způsobilosti titul zajišťuje, jsou doplněny především o velkou zkušenost, setkání se s odborníky jiných odvětví logistiky, navázání nových a mnohdy užitečných kontaktů a v neposlední řadě také práci pod vedením lektorů – kolegů.

Závěrečné obhajoby logistických titulů květen 2016

Závěrečný úspěch obhajob je společným dílem mnoha lidí, a těm všem patří velký dík. Všichni obhajující odvedli skvělou a poctivou práci, přednášející, konzultující a pomáhající lektoři zase poskytli pevnou teoretickou, praktickou i morální půdu pod nohama. A řady absolventů Logistické akademie a úspěšných logistiků se opět rozšířily.

 

Diplom z logistiky