Logistika = antichaotika

V popisech dnešní doby můžeme narážet na obraty jako „dynamická“, „neustále se vyvíjející“, „svobodná“, „zdravě konkurenční“… a podobně. Liberálnost a možnost nacházet nová vlastní pravidla, systémy a řešení vidíme na jednu stranu jako neomezené možnosti, na stranu druhou se musíme vyrovnávat s tím, že když je „možné vše“, často nám chybí orientace. A tak dochází k paradoxu, kdy nekonečné množství vlastních pravidel vede k zaměnitelnosti se stavem, kdy žádná pravidla nejsou. Současná doba má, ekonomické eufemismy stranou, největší potenciál chaosu, jaký kdy společnost zažívala.

Zveřejněno
01
Srpen 2016
Autor
Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog.
Sdílet

V popisech dnešní doby můžeme narážet na obraty jako „dynamická“, „neustále se vyvíjející“, „svobodná“, „zdravě konkurenční“… a podobně. Liberálnost a možnost nacházet nová vlastní pravidla, systémy a řešení vidíme na jednu stranu jako neomezené možnosti, na stranu druhou se musíme vyrovnávat s tím, že když je „možné vše“, často nám chybí orientace. A tak dochází k paradoxu, kdy nekonečné množství vlastních pravidel vede k zaměnitelnosti se stavem, kdy žádná pravidla nejsou. Současná doba má, ekonomické eufemismy stranou, největší potenciál chaosu, jaký kdy společnost zažívala.

Historicky vzato jsme se obchodně nemuseli nikdy vyrovnávat s tak vyrovnanou poptávkou a nabídkou, s globálním trhem, informačními technologiemi a možnostmi, které jsou doopravdy neomezené, máme-li na ně finanční a duševní kapacity. 

...ti uvědomělí investují do managementu chaosu – logistiky

Na současném trhu není konkurence zdravá, ale vyloženě nadměrná a likvidační. Heslo „přežijí jen nejsilnější“ získalo punc doslovnosti a konkurenční výhoda je otázkou životaschopnosti a krachu. Neustálá reakce na nepředvídané podněty může znamenat nastavení vnitrofiremního chaosu jako standardu, ale na to firmě velmi rychle dojde energie. Ti méně pružní podléhají všeobecné panice a plošným škrtům, ti uvědomělí investují do managementu chaosu – logistiky.

Už dávno víme, že logistiku můžeme jako pojem interpretovat na mnoha úrovních, na té nejvyšší je to nastolování efektivního řádu, tudíž opaku chaosu. Díky kvalitní logistice minimalizujete svou (myšleno firemní) zranitelnost a každý výkyv pro vás bude příležitostí. Minimálně k otestování a vylepšení stávajícího systému.

Logistika = antichaotika

Nebezpečí chaosu spočívá především v jeho nepředvídatelnosti. A právě tomu logistika jakožto antichaotika pomáhá předcházet. Logistika totiž zdaleka není pouze systémem opatření, ale celým procesem získávání informací, jak tato opatření, řešení a systémy nastavit. A hlavně – síla logistika spočívá v kontinuálním sběru a vyhodnocování dat, jejich zařazování do správných kontextů a vyvozování závěrů. Principiálně nám tedy logistika dává v boji proti chaosu do rukou zbraň z nejmocnějších – predikci.

Díky multidisciplinárnímu záběru logistiky můžeme za pomoci jejích nástrojů vytvářet v každé situaci pro firmu scénáře maximálně optimistické, maximálně pesimistické a ty nejvíc pravděpodobné. Můžeme vyhodnotit míru potřeby a návratnosti inovací ve všech možných oblastech, strategicky podporovat jednotlivá odvětví ve firmě, díky kontinuální práci logistiky můžeme strategické plánování zkrátit na minimum a co nejdříve překračovat k jeho plnění. Respektive v ten správný čas.

Sociologie chaosu

Trhy obecně už asi nikdy nebudou jako dříve. Už nebudeme mít kvóty, jistotu odbytu, zaměstnanosti ani postupů. Naše ekonomická konkurenceschopnost spočívá v pružných reakcích, nových nápadech a selském rozumu. Vždy se jen liší míra vstupních dat, interních prostředků a výstupních dopadů, nicméně na těchto vlastnostech stojí přežití nadnárodních korporací i drobného živnostníka.

Sociologie operuje s termínem konec historie. Dává ji do souvislosti s liberálním demokratickým kapitalismem, tedy stavem, který byl pro moderní společnost kýžený, nejlépe uspokojuje potřeby současného člověka, a kterého jsme vlastně dosáhli, dál prý není kam směřovat.

Na základě řecké mytologie je Chaos jedním z tvořitelských božstev. Před ním nebylo nic, až díky němu vzniklo vše ostatní.

Jak tyto dvě historicko-společenské informace souvisí? Konec historie a chaos vzniklý liberální demokracií mohou být vlastně naprosto pozitivní prvky. Je možné, že společnost neskončila psát historii, jen našla rovnováhu. Možná že lidská spokojenost nespočívá ve vymýcení chaosu, ale naopak v jeho přijetí a koexistenci s ním. Chaos nás učí efektivitě, vývoji a neustrnutí na místě. A není potřeba vývoje hnacím motorem lidstva? Chaos nám doopravdy dává nekonečné množství podnětů a tedy i nekonečný potenciál jejich využití. Antichaotikum v podobě logistiky tak nepůsobí jako prostředek boje s chaosem s cílem ho vymýtit, ale jako prostředek si z něj vzít to nejlepší. 

Diplom z logistiky