Významní absolventi LA – PhDr. Halka Kračmerová, CLog.

V hvězdných řadách absolventů Logistické akademie září mnoho žen, vynikajících specialistek a profesionálek ve svých oborech. Jednou z nich, která rozšiřuje řady nejen absolventů, ale také lektorů Logistické akademie, je PhDr. Halka Kračmerová, CLog. V současné době působí jako ředitelka divize SAP ve firmě AIMTEC a.s. Jak hodnotí své působení v logistické akademii? A jakou váhu pro ni má titul na ní získaný?

Zveřejněno
16
Květen 2016
Autor
Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog.
Sdílet

V hvězdných řadách absolventů Logistické akademie září mnoho žen, vynikajících specialistek a profesionálek ve svých oborech. Jednou z nich, která rozšiřuje řady nejen absolventů, ale také lektorů Logistické akademie, je PhDr. Halka Kračmerová, CLog. V současné době působí jako ředitelka divize SAP ve firmě AIMTEC a.s. Jak hodnotí své působení v logistické akademii? A jakou váhu pro ni má titul na ní získaný?

Specializací PhDr. Halky Kračmerové, CLog. jsou ERP systémy, tedy systémy plánování podnikových zdrojů (Enterprise Resource Planning), se zaměřením na systém SAP, první a dosud nejrozšířenější ERP na světě, jehož divizi ve firmě AIMTEC vede. O revolučním projektu standardizace a zkvalitňování logistických procesů promluvila Halka Kračmerová také na logistické události roku LOGISTICS RIDE V Ostravě.

Její příspěvek o změnách, které může zásobování podniku přinést podpora v informačním systému SAP, měl velký úspěch. Spojení logistiky, softwaru a automobilového průmyslu je výzva pro nejednoho profesionála, a Halka Kračmerová je na tomto poli na slovo vzatou odbornicí.

Svou odbornost si Halka Kračmerová neustále rozšiřuje a potvrzuje, kromě jiného je držitelkou certifikátu APICS, světově uznávaného standardu odborné způsobilosti na poli řízení provozu. Na Logistické akademii získala titul CLog., tedy konzultant a trenér logistiky, a posléze na ní začala působit jako lektorka. Kromě lektorství své specializace – informačních a ERP systémů se zaměřením na SAP, zaštiťuje také mezinárodní spolupráci.

Všechna získaná potvrzení a certifikáty leží někde v zásuvce a asi bych je jen s obtížemi našla. Diplom Logistické akademie je první a jediný, který je zasklený a visí v mé pracovně. Velice si ho vážím. Jednak proto, že nebylo jednoduché ho získat a také proto, že jeho získání mi mnoho přineslo – propojení praktických zkušeností s kvalitní teoretickou základnou, potvrzení nutnosti komplexního pohledu při řešení problémů, rozšíření obzorů a taktéž setkání se skvělými lektory a zajímavými kolegy.“

Halka Kračmerová, absolventka Logistické akademie a držitelka logistického titulu

Firma AIMTEC a.s. pomáhá svým klientům najít a zrealizovat optimální řešení logistiky v zakázkové i sériové výrobě, stejně tak jako v oblasti distribuce. Těžiště know-how firmy je v automobilovém průmyslu a zkušenosti z této maximálně náročné oblasti využívá pro všechny další segmenty svého působení. Dodávky komplexního řešení zahrnují především sofistikovaný software a integrovanou komunikaci jak vnitrofiremní, tak napříč spolupracujícími společnostmi. Za 20 let svého působení si AIMTEC a.s. vydobyl výsadní postavení nejen na českém, ale také na světovém trhu.

Diplom z logistiky

Působením ve firmě AIMTEC a.s. ovšem angažovanost Halky Kračmerové v logistice zdaleka nekončí. Kromě svého stálého působení na pozici ředitelky divize SAP a spolupráce s Logistickou akademií je Halka Kračmerová také aktivní členkou Komory logistických auditorů. Těší nás, že respekt, úcta k profesionalitě, výkonům, znalostem, zkušenostem i přístupu je (nejen) s paní Halkou Kračmerovou oboustranná.

Tak co, také máte chuť posunout svou logistickou kariéru o stupínek výše? Začít můžete hned:-)