Trendy v české logistice 2020

Současná coronavirová situace a nastupující ekonomická nejistota výrazně změnila strategie a politiku všech firem bez výjimky. Zároveň s tím se změnilo také nákupní chování a očekávání zákazníků. Na rychle měnící se trendy tak musí flexibilně reagovat také logistika, jejíž význam je nyní pro firmy klíčový. V průběhu Q2/2020 společnosti spolku SKLAD, ve spolupráci s agenturou Ipsos, realizovala rozsáhlou studii mapující trendy v české logistice. Studie se zaměřila nejen na dopady Covid-19, ale především na hlavní trendy současnosti a blízké budoucnosti v logistice - automatizaci, ekologii a efektivitu.

Zveřejněno
26
Říjen 2020
Autor
Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog.
Sdílet

Současná coronavirová situace a nastupující ekonomická nejistota výrazně změnila strategie a politiku všech firem bez výjimky. Zároveň s tím se změnilo také nákupní chování a očekávání zákazníků. Na rychle měnící se trendy tak musí flexibilně reagovat také logistika, jejíž význam je nyní pro firmy klíčový. V průběhu Q2/2020 společnosti spolku SKLAD, ve spolupráci s agenturou Ipsos, realizovala rozsáhlou studii mapující trendy v české logistice. Studie se zaměřila nejen na dopady Covid-19, ale především na hlavní trendy současnosti a blízké budoucnosti v logistice - automatizaci, ekologii a efektivitu.

Velký průzkum české logistiky 2020

Vše se podřizuje rychlosti a efektivitě

Rostoucí spotřeba zákazníků spolu s tlakem na doručení zboží v co nejkratším časovém intervalu, klade na logistiku velké nároky. Vyšší poptávka znamená vyšší objem expedice, a tím pádem také vyšší nároky na skladovací prostory a jejich vybavení, řízení procesů, bezpečnost práce i lidské zdroje.

Jedním ze způsobů, jak udržet tempo s rychle se vyvíjejícími trendy, jsou investice do technologií a rozvoj automatizace logistických procesů. V takovém případě je ale pro firmy klíčová rychlá návratnost investic v řádu maximálně několika let. Efektivita hraje v současné i budoucí logistice prim. Firmám se musí́ vše „vyplatit” a z tohoto pohledu hodnotí́ všechny své́ současné́ aktivity.

Prakticky to pro firmy znamená́ mít pro danou chvíli optimalizovaný́ řetězec z pohledu procesního a technologického i z pohledu lidské́ práce, což̌ se uplatňuje přes ryze praktický pohled „cost per case“.

Technologie se rozšiřují, ale bez lidí to nepůjde

S automatizací skladů počítá v horizontu 5 let drtivá́ většina oslovených logistiků. Novými technologiemi, jako jsou mobilní́ tiskárny a ruční́ skenery, vybavuje pracovníky už̌ 70 % firem. Investice do technologií a automatizace logistiky jsou zapříčiněné především extrémně nízkou nezaměstnaností, která byla v České republice standardem během uplynulých let a která vyšroubovala cenu lidské práce velmi vysoko. Odborníci se ale shodují, že sebelepší systém řízení kvalitní personál nenahradí.

Jak zmiňuje Barbora Hrabalová, Head of Ipsos Actify: „Rozhovory s experty působícími v malo/velkoobchodě ukázaly, že lidská́ práce je ve skladovém businessu stále potřebná́. Tvoří́ významný́ podíl na nákladech, proto se firmy snaží́ její́ využití́ optimalizovat. Automatizace je pořád ještě̌ v dnešní́ době̌ dražší než̌ lidská́ síla.“

Zelená logistika je povinnost

Česká logistika se stále více zaměřuje na ekologii a zero waste, snaží se být zelená. Logistici se shodují, že ekologie je jedním z faktorů, který́ ovlivňuje jejich plánované́ investice do budoucna – od kompostovatelných folií́, hlídaní́ CO2 stopy, plánovaní́ dopravy, manipulační́ techniky s Li-Ion bateriemi pro zelené́, energeticky soběstačné sklady.

Firmy jsou v oblasti logistiky velice odpovědné. Nicméně i zde narazíte na spoustu omezení. Podle oslovených expertů například stále neexistuje vlakové́ spojení z Prahy do Ostravy, které́ by zboží́ dovezlo včas a spolehlivě̌.

Pohled Logistické Akademie

„Odborníci se ale shodují, že sebelepší systém řízení kvalitní personál nenahradí.“ – píše se výše a s tím já jen vřele souhlasím!

Moje dosavadní zkušenost je jednoznačná – nasazení nové technologie a vyššího stupně automatizace s sebou vždy nese interní poptávku po vyšší kvalifikaci personálu.

Jde nejen o vlastní zvládnutí dané technologie, ale především o plné využití její funkce.

Součástí vyšší kvalifikace logistiků je také řešení krizových situací při poruchách, které se nevyhnou ani těm sebemodernějším technickým zařízením.

Prostě, logistik budoucnosti je „vzdělaný logistik“!

Pro Logistickou akademii to je samozřejmě dobrá zpráva