SOP dvakrát jinak aneb proč věnovat pozornost detailům

Lidé zavádějí a používají zkratky, aby si usnadnili život. Aby toho museli méně říkat, méně napsat. Zkratky jsou užitečné, ale také ošidné. Musíme je pečlivě dešifrovat. Pokud nebudeme věnovat dostatek pozornosti jejich kontextu, snadno nás mohou uvést omyl. Tři písmenka dokáží skrýt více pojmů i v rámci jediného oboru. Podívejme se proto na zkratku SOP a její dva „nejdůležitější“ významy ve spojitosti s logistikou – „Sales and Operations Planning“ a „Start Of Production“.

Zveřejněno
11
Březen 2018
Autor
Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog.
Sdílet

Lidé zavádějí a používají zkratky, aby si usnadnili život. Aby toho museli méně říkat, méně napsat. Zkratky jsou užitečné, ale také ošidné. Musíme je pečlivě dešifrovat. Pokud nebudeme věnovat dostatek pozornosti jejich kontextu, snadno nás mohou uvést omyl. Tři písmenka dokáží skrýt více pojmů i v rámci jediného oboru. Podívejme se proto na zkratku SOP a její dva „nejdůležitější“ významy ve spojitosti s logistikou – „Sales and Operations Planning“ a „Start Of Production".

SOP v logistice

Přiznejme si, že „náš problém“ se zkratkami nemáme jako jediní na světě, a tak se první zmíněný termín „Sales and Operations Planning“ běžně pro jednoznačnost zkráceně zapisuje i jako „S&OP“. Ale co vlastně znamená?

Tři až čtyři zástupné znaky pro mnoho propojených aktivit…

Českých překladů je hned několik, například „obchodně-provozní plánování“, „operační plánování“, případně „plánování poptávky a operací“. Pod tím si už lze snadno představit řadu vzájemně propojených aktivit vázaných na obchod, marketing, produkty, nákup, výrobu, distribuci i finance. Proces integruje činnosti nezbytné k taktickému řízení firmy a úpravě podnikové strategie podle aktuální situace na trhu. Spadají sem předpovědi prodejů, plánování poptávky, nabídky, výrobních zdrojů i cash-flow, dále příprava různých scénářů a podobně. Je zjevné, že se jedná o skupinové aktivity vyžadující týmovou spolupráci, projektové řízení a účinné nástroje včetně vhodného informačního systému. Posledních pět let hodně pomáhají online komunikační platformy na bázi sociálních sítí jako Trello nebo Infor Ming.le, které mohou být i součástí primárního ERP systému.

…nebo konkrétní akci

Naproti tomu v branži automotive SOP obvykle znamená „Start Of Production“. Používají se také termíny „Job no. 1“ a „Job #1“ a označuje se jimi začátek sériové výroby za standardních podmínek a s využitím standardních nástrojů, technologií a postupů. Automobilky tuto operaci nej4ast2ji směřují na termín 3 měsíce před zahájením prodejů, aby při uvedení modelu na trh byla zajištěna základní dostupnost vozidel pro předváděcí jízdy a okamžitý odběr. SOP v automotive tedy nezastupuje soubor činností, ale je jejich výstupem.

Pojmenování problému je prvním krokem k jeho řešení

Téma tohoto článku se může zdát nicotné, ale i z běžného života víme, že pojmenování věcí je nezbytným krokem k jejich uchopení, resp. že pojmenování problémů je prvním krokem k jejich řešení. Pokud se z pojmenování stane zkratka, je téměř jisté, že se bude krýt s mnoha zkratkami úplně jiných významů. Logistické akademie se stalo nejednou, že je poptána přípravou semináře nebo nějakou expertní službou typu „snížení WIP“, „zavedení SIC“, podpory MPS …. a také odborné „pomoci s SOP“! My logistici (= antichaotici) si však s takto hrozícím chaosem snadno poradíme: prostě si vzpomeneme na školu „a řekneme to celou větou“ ;-)