Logistická stories #5: Radek David

Série rozhovorů Logistické akademie pokračuje. Představujeme vám v nich přední odborníky na logistiku, kteří jsou neodmyslitelně spjati také s Logistickou akademií. V řádcích níže se dozvíte, jak se k logistice dostali, jaké jsou současné výzvy v oboru a co by vzkázali mladým logistikům.

Zveřejněno
22
Červen 2021
Autor
Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog.
Sdílet

Série rozhovorů Logistické akademie pokračuje. Představujeme vám v nich přední odborníky na logistiku, kteří jsou neodmyslitelně spjati také s Logistickou akademií. V řádcích níže se dozvíte, jak se k logistice dostali, jaké jsou současné výzvy v oboru a co by vzkázali mladým logistikům.

Dalším hostem je Ing. Radek David, ALog., odborný konzultant a lektor v oblasti logistiky, který stál u zrodu Komory logistických auditorů a realizoval řadu významných logistických projektů. Jeho doménou je řízení zásob, nákup, logistický audit, dynamická simulace a reengineering logistických procesů. Je lektorem a trenérem logistiky několika vzdělávacích agentur. V Logistické akademii působí od samého začátku jako člen oponentních komisí při obhajobách diplomů a jako lektor. Razí heslo Henryho Forda: „Každý, kdo se přestane učit, je starý, ať je mu 20 nebo 80. Každý, kdo se stále učí, zůstává mladý. Je nejlepší v životě zůstat mladý.“

Co nebo kdo vás přivedl k logistice?

Logistice se věnuji od 80. let. Vlastně z doby, kdy se za bývalého režimu logistika „skrývala“ pod oborem Doprava a manipulace s materiálem na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava. Po revoluci byl mým velkým učitelem a vzorem na poli vzdělávání a šíření „logistické osvěty“ pan profesor ing. Ivan Gros CSc.

Co Vás u logistiky drží?

Za třicet let mé profesionální kariéry prošla logistika obrovským vývojem. A právě dynamika tohoto vývoje, technologické inovace, podpora logistiky ze strany IT, mne nikdy nepřestala fascinovat. Logistika dává obrovskou příležitost kreativně tvořit, vymýšlet, inovovat, rozvíjet… Proto snad můžu bez nadsázky říci, že logistika mne baví a zcela naplňuje.

Čím přispěla Logistická akademie?

S Logistickou akademií spolupracuji již do jejího samotného vzniku. V roli člena oponentní komise při obhajobách prací frekventantů se cítím být obohacován jejich praktickými zkušenostmi. Nepokrytě přiznávám, že se v mnohých případech vlastně učím… Učím se, jak jde teorii logistiky kreativně propojit s logistickou praxí.

Co v současnosti cítíte jako největší výzvu pro Vás coby logistika, resp. pro Vaši specializaci v logistice?

V globálním, ale – troufnu si tvrdit – i v lokálním pohledu musí logistika poněkud ustoupit z „bezhlavého“ trendu zeštíhlování. Novou výzvou bude – a vlastně už je – co největší agilita. Klíčová je tedy schopnost rychle se zregenerovat po zásahu těžko ovlivnitelných vnějších vlivů. Paradoxně pak pandemie, krize, klimatické změny, politické a hospodářské konflikty mohou logistiku posunout směrem dále k vyšší agilitě.

Co vzkážete mladým lidem, kteří se rozhodují o svém povolání (nebo jakýkoli vzkaz komukoli)?

Pro všechny, nejen mladé, mám jednoduchý vzkaz: nespojujte svou budoucnost s oborem logistiky, pokud to necítíte takříkajíc srdcem. Pokud si nejste jisti, že ve své profesní kariéře logistika budete vnitřně a osobně spokojeni, pak se raději věnujte jakémukoli jinému oboru…

Dovětek prezidenta Logistické akademie Jaroslava Bazaly:

Radek David je jedním z nejerudovanějších logistických odborníků, se kterými jsem měl možnost spolupracovat. To je ovšem informace velmi neúplná, neboť kromě znalostí a zkušeností vládne Radek David vzácnou schopností učit druhé! Pro mladé logistiky se stává vzorem nejen pro svoji profesionalitu a kreativní přístup k řešení odborných úloh, ale především také pro lidský přesah, který mu je vlastní. Je to důležité i pro mě osobně – ano, jsem rád, že s Radkem Davidem můžu profesně spolupracovat, ale ještě více se těším z toho, že jsme přátelé.