Lean , Six Sigma, TOC, Agile …. vše dohromady nebo každé zvlášť?

Chceme spokojené zákazníky, akcionáře i zaměstnance – v tom se všichni shodnou!

A také dnes není pochyb o tom, že dosažení tohoto náročného a komplexního cíle není možné bez dobře fungující logistiky. Vlastně nejen dobře fungující, ale stále se zlepšující!

Zveřejněno
08
Listopad 2017
Autor
Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog.
Sdílet

Chceme spokojené zákazníky, akcionáře i zaměstnance – v tom se všichni shodnou!

A také dnes není pochyb o tom, že dosažení tohoto náročného a komplexního cíle není možné bez dobře fungující logistiky. Vlastně nejen dobře fungující, ale stále se zlepšující!

lean manufacture

Jak na to? Neexistuje jedna zaručená cesta – možností máme více – což je na jedné straně dobře, ale na straně druhé více možností sebou nese nejistotu (a s ní spojené trauma), pro kterou z cest se rozhodnout. Naštěstí, jak si ukážeme dále, moderní koncepty rozvoje interní i externí logistiky nejsou protichůdné, nýbrž jen akcentují tu či onu její systémovou vlastnost. Navíc lze tyto koncepty vhodně propojovat, je-li k tomu dostatečný důvod.

Co tedy dnes zní světem logistiky? Mezi nejčastěji skloňované koncepty určitě patří LEAN, SIX SIGMA, TOC a AGILE. Pojďme se stručně podívat co jednotlivé „cesty“ nabízejí.

LEAN

Původně „Toyota production system“ je koncept zaměření na zamezení jakéhokoli plýtvání (používá se japonský výraz „muda“). U nás monotónně překládáno jako „štíhlý“ (štíhlá výroba, štíhlá logistika a dokonce i štíhlé myšlení, podle stejně nazvané publikace Womacka a Jonese už z roku 1996). Štíhlý zní sexy, proč ne – navíc, když význam tohoto slova je především libový (tedy ne tučný), zdravý a fit.

Nástroje pro dosažení tohoto stavu jsou logistikům většinou dostatečně známé metody jako 5S, SMED, VSM, kaizen, poka-yoke, heijunka a další.

Souhrnně lze říci, že koncept LEAN je především zaměřen na minimalizaci plýtvání a tudíž na efektivní procesy.

SIX SIGMA

Řecké písmeno sigma v tomto názvu je v oblasti logistiky a také kvality označením pro směrodatnou odchylku, tedy běžnou statistickou veličinu. Logistici dobře vědí, že „standard deviation is more important then average“ (směrodatná odchylka je důležitější než průměr), neb vypovídá o procesu to, co potřebujeme zvládnout – tedy jeho fluktuaci („logistika je anti-chaotika“ – viz logos vs. chaos).

Jde tedy o spolehlivost a to takovou, kdy pravděpodobnost poruchy (výpadku, neshody) odpovídá 3,4 výskytům z jednoho milionu případů. Vše to začalo v roce 1986 ve společnosti Motorola, která hned dvakrát obdržela za dosažení stability six sigma prestižní Baldridgerovu cenu. Odborníci, ovládající příslušnou metodologii DMAIC, jsou označování stejně jako džudisté, takže nejvyšší kvalifikací je black belt (černý pás).

Souhrnně lze říci, že koncept SIX SIGMA je především zaměřen na minimalizaci variability procesů a tudíž na stabilní procesy.

No a spojení LEAN SIX SIGMA? Prostě chceme obojí, takže v rámci procesu DMAIC budeme používat výše uvedené nástroje 5S, SMED, VSM …. atp.

A teorii úzkých míst (TOC) a agilitu (AGILE) doplníme příště ;-)