LEAGILE: Logistika štíhlá i agilní

Slova agilní či agilita pronikají do nejrůznějších sfér podnikání. Logistiku samozřejmě nevyjímaje. Díky proaktivním řešením zákaznických požadavků můžeme nejen pochopit všechny nuance trhu, ale zároveň snížit logistické náklady. Novinkou, která se ve sféře agilní logistiky stává trendem, je LEAGILE – na vlnu LEAN navazuje vlna AGILE, jejíž úspěšným aplikačním konceptem může být takzvaný postponement.

Zveřejněno
23
Září 2020
Autor
Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog.
Sdílet

Slova agilní či agilita pronikají do nejrůznějších sfér podnikání. Logistiku samozřejmě nevyjímaje. Díky proaktivním řešením zákaznických požadavků můžeme nejen pochopit všechny nuance trhu, ale zároveň snížit logistické náklady. Novinkou, která se ve sféře agilní logistiky stává trendem, je LEAGILE – na vlnu LEAN navazuje vlna AGILE, jejíž úspěšným aplikačním konceptem může být takzvaný postponement.

Agilní logistika

LEAN má své limity

„Akademický slovník cizích slov vysvětluje pojem agilní jako horlivý,“ říká Jaroslav Bazala (prezident Logistické akademie) s tím, že se nejprve kolem roku 2001 uplatňovala agilita v oblasti IT, konkrétně ve vývoji softwaru.

„Logistice tehdy vládl koncept LEAN čerpající z japonského pojetí managementu a zaměřený na eliminaci jakéhokoli plýtvání. Když přišel trend agility razící schopnost ,horlivě´ reagovat na požadavek zákazníka, narazil na limity LEANu,“ vysvětluje J. Bazala.

Jedním z množných a účinných řešení je podle odborníků postponement, který pro materiálový tok zavádí LEAN až do místa, kde se tento setkává s poptávkou.

Od každého to nejlepší

Postponement pracuje s tzv. bodem rozpojení objednávkou (BRO), který rozděluje materiálový tok na část podléhající předpovědi poptávky a část řízenou konkrétními objednávkami (odvolávkami) zákazníků. Maximalizuje možný přínos a minimalizuje riziko dalších investic do služby jejím provedením až v poslední možné chvíli.

„Odložením vývoje, výroby, nákupu až do okamžiku, kdy máme jistotu v přesném požadavku zákazníka, můžeme agilně pracovat s nejistými či kolísavými požadavky spotřebitelů. Spojením metodiky LEAN s agilním přístupem k logistice dosáhneme vysoké modularity a nejistotu, kterou dnešní doba přináší, lépe zvládneme,“ uvádí Jaroslav Bazala.

Jednu z nejmodernějších definic přístupu k obchodním strategiím definoval Christopher (2005): „Odklad označuje proces, při kterém se oddálení konečné podoby produktu nebo jeho umístění odloží na co nejpozději.“

„Do bodu rozpojení objednávkou je třeba být štíhlý (LEAN), ale od něj dál je víc než žádoucí pracovat s konceptem agilní logistiky, a to až k předání zboží do cíle.

Pro tento nový směr vznikl dokonce unikátní anglický výraz LEAGILE. Vnímám ho jako trend určující konkurenceschopnost logistických firem 21. století,“ je přesvědčen prezident Logistické akademie Jaroslav Bazala.