K-Test, cesta k nižším nákladům

Logistika je komplexním oborem a její podobu určuje celá řada faktorů. Přesto se v každém období najde téma, které mezi ostatními zaznívá častěji. V současnosti se pozornost upíná ke snižování úrovně zásob a zvýšení přesnosti dodávek.

Zveřejněno
18
Srpen 2020
Autor
Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog.
Sdílet

Logistika je komplexním oborem a její podobu určuje celá řada faktorů. Přesto se v každém období najde téma, které mezi ostatními zaznívá častěji. V současnosti se pozornost upíná ke snižování úrovně zásob a zvýšení přesnosti dodávek. Z hlediska výrobních podniků je také významným faktorem zkracování průběžné doby výroby a s tím související úloha snižování objemu rozpracované výroby.

Jak na snižování zásob?

Ke snižování zásob využívá Logistická akademie rychlý a účinný vstup pod názvem "k-Test". Tento nástroj sestává z pěti kroků a celý proces lze zvládnout v rámci jednoho týdne. Případné zdržení může nastat pouze kvůli chybám v datem, nicméně jejich identifikace rovněž patří k bonusům k-Testu.

Jak proces k-Testu vypadá?

1) workshop k objasnění k-Testu
2) zadání exportu dat do excelu a jeho provedení
3) provedení vlastního k-Testu
4) výpočet teoretického potenciálu snížení zásob
5) akční plán pro reálné snížení zásob

K-test přináší výsledky

Držení nadbytečných zásob je poměrně nákladnou záležitostí. Tyto zásoby v sobě vážou cenné zdroje, zabírají prostor ve skladu a časem mohou zastarávat a ztrácet svou hodnotu. K-Test pomáhá najít potenciál snížení zásob a uvolnit tak prostor a prostředky, které mohou být využity efektivněji.

V posledním období byl k-Test úspěšně uplatněn ve společnostech TATRA TRUCKS a.s. (Kopřivnice) a WINDMÖLLER & HÖLSCHER spol. s r.o. (Prostějov). V obou případech prokázal potenciál pro významné snížení zásob. V současnosti provádíme k-Test ve společnosti SSI Schäfer s.r.o. (Hranice).

Zaujal vás k-Test?

Chcete-li postupu více porozumět (případně se seznámit s referencemi) neváhejte kontaktovat Logistickou akademii.

Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog., Prezident Logistické akademie

+420 603 221 826

bazala@pql.cz