Jarní obhajoby logistických titulů jsou za námi. Samozřejmě úspěšně

Letošní závěrečné obhajoby projektů spojené s certifikací absolventů připadly na 25 květen. Než však získali studenti právo užívat logistický titul za jménem, museli projít vzdělávacím procesem.

Jak takové studium logistiky vlastně vypadá?

Celé studium je zaměřené na praxi a probíhá především formou e-learningu. Na závěr skládá každý absolvent dvě zásadní zkoušky.

Zveřejněno
29
Květen 2018
Autor
Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog.
Sdílet

Letošní závěrečné obhajoby projektů spojené s certifikací absolventů připadly na 25 květen. Než však získali studenti právo užívat logistický titul za jménem, museli projít vzdělávacím procesem.

Jak takové studium logistiky vlastně vypadá?

Celé studium je zaměřené na praxi a probíhá především formou e-learningu. Na závěr skládá každý absolvent dvě zásadní zkoušky. Jedná se o malou a velkou obhajobu, kdy student obhajuje svůj vlastní, praxí ověřený projekt.

V letošním roce své projekty představili a obhájili čtyři absolventi:

Ing. Dagmar Dreiseitelová, Ph.D. ze společnosti Maxion Wheels Czech s.r.o. úspěšně obhájila projekt Studie on-line výroby ráfkové a montážní linky a může si tak za jménem uvádět titul MLog., tedy Manažer logistiky.

Ing. Katarína Grénerová ze společnosti WHIRLPOOL SLOVAKIA spol. s r.o. se ve své práci věnovala problematice optimalizace skladových zásob vstupního materiálu a po úspěšném obhájení svého projektu získala titul za jménem ALog., tedy Auditor logistiky.

Martin Račický, zástupce firmy Alumeco CZ s.r.o., se ve své práci zaměřil na téma Změna layoutu a skladu a nastavení Route u zásilek sběrné služby. I tento projekt byl úspěšně obhájen a jeho autor získal právo si za jménem uvádět titul MLog.

Skupinku úspěšných absolventů uzavírá Mgr. Miroslav Divina, MLog. z MORAVSKÉ GALERIE v Brně, který zpracoval projekt stavby nové skladové budovy MG a přesunu expozice uměleckoprůmyslového muzea MG.

Blahopřejeme!

Komisi oponentů tvořili zkušení logistici Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog., Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Petr Sysel, CLog., Bc. Aleš Kostka, MEng., ALog., Rudolf Malý, ALog., doc. Ing. Pavla Macurová, CSc.

A co vy? Rozšíříte také řady studentů a úspěšných absolventů Logistické akademie?