Co je slovem roku 2018 a kde se naučíte, jak nejlépe skloubit logistiku a udržitelnost?

V minulosti byla udržitelná logistika vnímána především jako další položka zvyšující náklady. Situace je však právě opačná. Udržitelná logistika a ziskovost jdou ruku v ruce, a dokonce zvyšují efektivitu. Nevěříte? Základní principy efektivity a optimalizace logistiky se projeví kromě hospodárnosti také na celkových dopadech na životní prostředí. Základem je především potřebné know-how a snaha posunout situaci ve své firmě tím správným směrem.

Zveřejněno
02
Prosinec 2018
Autor
Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog.
Sdílet

V minulosti byla udržitelná logistika vnímána především jako další položka zvyšující náklady. Situace je však právě opačná. Udržitelná logistika a ziskovost jdou ruku v ruce, a dokonce zvyšují efektivitu. Nevěříte? Základní principy efektivity a optimalizace logistiky se projeví kromě hospodárnosti také na celkových dopadech na životní prostředí. Základem je především potřebné know-how a snaha posunout situaci ve své firmě tím správným směrem.

Udržitelné logistice se věnuje řada univerzitních studií

V rámci projektu Green Logistics, společné výzkumné iniciativy britských univerzit, je logistika definována jako integrovaný systém aktivit, které jsou nutné pro pohyb zboží zásobovacím řetězcem. Hlavním úkolem logistiky je potom koordinovat tyto aktivity způsobem, který maximálně uspokojí požadavky zákazníků při minimálních nákladech. Významným tématem je také jednorázovost versus opakované využití.

Výraz „single-use“ byl vyhlášen slovem roku

O aktuálnosti a významu problematiky svědčí i skutečnost, že slovní spojení single-use (jednorázové využití) bylo v Collinsově slovníku vyhlášeno slovem roku 2018. Single-use se vztahuje k produktům (zpravidla plastovým), které byly vyrobeny pouze pro jedno jediné použití. Obrázky plovoucích plastových ostrovů v oceánech, brčka, lahve a plastové tašky už vedly ke globální kampani usilující o redukci jejich využívání.

Jak tedy skloubit logistiku a udržitelnost?

Myšlenka je poměrně jednoduchá. Optimalizujeme-li svůj zásobovací řetězec z hlediska minimalizace dopravních tras, prostojů výrobních a dopravních zařízení a maximálního využití daného prostoru, vozového parku či personálu, dochází kromě významného snížení celkových nákladů na tyto procesy také ke snížení dopadů na životní prostředí. Jen je potřeba přijmout skutečnost, že současná investice přinese významnější příjmy až v budoucnu.

Chcete se o tématu dozvědět více?

Pokud vás téma udržitelné logistiky zaujalo a rádi byste poznali možnosti a nástroje pro efektivní integraci logistiky do podnikových procesů, nabízíme praktický workshop zabývající se touto problematikou.

Co se na workshopu naučíte?

Poznáte moderní nástroje, technologie, postupy, způsoby vedení lidí a operací s cílem dosažení harmonie a komplexnosti procesů. S využitím nabytých poznatků budete moci svou logistiku nejen zefektivnit, ale i dosáhnout vyšší hospodárnosti, a to při současném snižování negativních dopadů operací na životní prostředí.

Více informací o workshopu najdete v odkazu:

https://www.logistickaakademie.cz/kurzy/udrzitelnost-v-logistice-udrzitelna-logistika-nepl