10 způsobů jak ušetřit v globální dopravě

Jak vyplývá ze současných logistických studií (viz níže), transparentnost systémů, měnící se požadavky zákazníků a systém řízení skladových zásob patří k největším výzvám. S rostoucí délkou a fragmentací zásobovacích řetězců se snaha o maximální efektivitu z hlediska času a nákladů stává čím dál tím náročnější výzvou.

Zveřejněno
26
Únor 2019
Autor
Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog.
Sdílet

Jak vyplývá ze současných logistických studií (viz níže), transparentnost systémů, měnící se požadavky zákazníků a systém řízení skladových zásob patří k největším výzvám. S rostoucí délkou a fragmentací zásobovacích řetězců se snaha o maximální efektivitu z hlediska času a nákladů stává čím dál tím náročnější výzvou.

Ze 104 dotázaných představitelů globálních zásobovacích řetězců, 21 % z nich nalézá největší problém v transparentnosti celého systému, 19 % označuje za nejvíce problematické změny požadavků zákazníků a 13 % shledává problematickým řízení skladových zásob.

Komplexita globálních zásobovacích řetězců nezadržitelně roste. Mezi nejvýznamnější faktory patří zvyšující se počet dodavatelů, kooperujících partnerů, transportních technologií, zákazníků, cílových destinací (zemí) a dostupných distribučních kanálů.

Podle nové zprávy publikované C. H. Robinsonem se společnosti poohlížejí po třech příležitostech k optimalizaci:

Oproti tomu, jaké nový výzvy před logistiky v rámci SCM stojí, však globální doprava zásilek nabízí i řešení těchto úloh. A pokud jsou lidské zdroje, procesy a technologie propojeny do jednoho funkčního systému, mohou dokonce nabízet konkurenční výhodu, uvádí zpráva. Zároveň přináší určitá doporučení, jak v globální dopravě ušetřit:

  1. Seřadit a roztřídit jednotlivé distribuční aktivity pro dosažení výhod konsolidovaných služeb

  2. Minimalizovat finanční dopady ztráty nebo poškození zásilky kvalitním pojištěním

  3. Využívat výhody systému managementu dopravy svého dopravce pro získání přehledu a kontroly nad zásilkou

  4. Vyvinout strategie pro vytvoření scénářů založených na predikci prodejů a plánování skladových zásob

  5. Vytvořit strategii pro risk management – identifikovat a pochopit typy rizik, jejich pravděpodobnost a potenciální náklady

  6. Integrovat se do systému managementu dopravy svého dopravce a zapojit do systému i dodavatele a jednotlivé prostředky

  7. Efektivně využívat Incoterms při vyjednávání s dopravci o cenách, cash-flow, úrovni zásob a celkových přepravních nákladech

  8. Aktivně spolupracovat s celním odborníkem pro zajištění nejlepších podmínek v rámci stanovení a realizace cel

  9. Maximálně využívat analytické výstupy a reporting svého dopravce pro podporu výkonu zásobovacího řetězce

  10. Využívat management nákupu pro řízení a optimalizaci nákupních cyklů

Při pohledu na tato doporučení je možné konstatovat, že mohou být uplatněna nejen v oblasti globální logistiky. Jedná se o celou řadu činností, znalostí a optimalizačních opatření, které může každý logistik nebo manažer využívat, aby dosáhl maximálně efektivního výkonu svého podniku.