Obaly a jejich funkce

Ačkoliv se to možná zdá banální, máloco musí naplňovat tak komplexní kritéria jako obaly produktů a zboží. Krom toho, že jsou na ně kladeny legislativní nároky, musí obaly vyhovovat také pro ochranu, přepravu a manipulaci, a k tomu všemu ještě třeba plnit funkci přímé komunikace mezi firmou a zákazníkem. A se stále intenzivnějšími ekologickými požadavky reverzní logistiky přibývají další a další nutné náležitosti obalů.

Zveřejněno
10
Srpen 2015
Autor
Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog.
Sdílet

Ačkoliv se to možná zdá banální, máloco musí naplňovat tak komplexní kritéria jako obaly produktů a zboží. Krom toho, že jsou na ně kladeny legislativní nároky, musí obaly vyhovovat také pro ochranu, přepravu a manipulaci, a k tomu všemu ještě třeba plnit funkci přímé komunikace mezi firmou a zákazníkem. A se stále intenzivnějšími ekologickými požadavky reverzní logistiky přibývají další a další nutné náležitosti obalů.

Je až paradoxní, kolik firemních odvětví (od technologií po marketing) se zabývá něčím, co skončí v odpadkovém koši. Ale v tom právě spočívá ten trik, jakmile je obal v tom koši, znamená to, že se zboží k zákazníkovi v pořádku dostalo, ten si ho koupil a nějakým způsobem upotřebil. A o to přece jde, že?

V rámci logistických systémů rozlišujeme aktivní a pasivní prvky. Pasivní prvky logistických systémů jsou manipulovatelné, přepravovatelné a skladovatelné, nejčastěji hovoříme o materiálu, přepravních prostředcích, obalech, odpadech a v neposlední řadě také o informacích. Aktivní prvky zase zajišťují netechnologické (nemění se množství ani podstata) operace s pasivními prvky, jedná se tedy např. o balení, přepravu, uskladňování, kontrolu, identifikaci nebo třeba přenos a zálohování informací.

Obaly jsou významným pasivním prvkem logistického systému. Rozlišujeme spotřebitelský, distribuční a přepravní obaly, které plní manipulační, ochrannou a informační funkci. Jakousi sumarizací požadavků na obal jsou Funkční kritéria balení dle EU, protože obaly podléhají legislativě jak místní, tak nadnárodní:

  • Ochrana výrobku
  • Funkčnost v průběhu balicího procesu
  • Funkčnost v logistickém řetězci
  • Příspěvek obalu k prezentaci a marketingu
  • Přijatelnost pro zákazníka
  • Poskytnutí nezbytných informací (což je v současné době velmi diskutovaným tématem)
  • Zajištění bezpečnostních požadavků
  • Uspokojení legislativních požadavků na balení 

Konstrukce obalů se samozřejmě řídí vlastnostmi materiálů, obchodními podmínkami a také podmínkami, které vládnou při manipulaci a přepravě. Obaly musí zohledňovat případná rizika, mezi které patří například poškození během přepravy nebo skladování, způsobení škody vzniklé v důsledku klimatických vlivů a například také mohou být aktivní součástí boje proti krádežím.

Nároky na obaly se zvyšují, čím je větší vzdálenost od výrobce ke spotřebiteli, rozmanitější použité přepravní prostředky, větší počet manipulačních operací, nárazy a tlaky, vibrace a rozdíly teplot nebo čím větší je riziko zásahu lidského faktoru (a to ať už v nekvalifikované manipulaci nebo v náročnosti spotřebitele).

Obaly jsou součástí propagace výrobku i firmy, jsou důležitou součástí komunikace a rozhodovacího procesu nákupu. Musí kloubit ty nejlepší vlastnosti z mnoha disciplín a technologií s legislativou, vlastnostmi produktu a ohledem na životní prostředí. Ideální obaly jsou funkční, účelné, praktické, estetické, psychologické, odolné a podle norem. A to není lehké…