K čemu slouží SWOT analýza v logistice

Silné stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby. Neboli Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats. To jsou základy tak zvané SWOT analýzy, která se v logistice využívá k rozvaze, plánování a odhalení slabin i potenciálu firmy jako celku, ale také jednotlivých jejích částí.

Zveřejněno
16
Únor 2015
Autor
Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog.
Sdílet

Silné stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby. Neboli Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats. To jsou základy tak zvané SWOT analýzy, která se v logistice využívá k rozvaze, plánování a odhalení slabin i potenciálu firmy jako celku, ale také jednotlivých jejích částí.

SWOT analýza pro vyhodnocování budoucích rizik

Díky SWOT analýze nezískáme tvrdá data. Je to rozvaha, díky které můžete informovaně posoudit možná budoucí rizika. Silné a slabé stránky většinou porovnáváme s konkurencí, příležitosti a hrozby jsou vyhodnocovány na základě interního prostředí, kapacit, procesů, schopností a možností.

SWOT analýzu můžeme aplikovat jak na obecné směřování firmy, tak na konkrétnější rozhodnutí, ale například také na případné slabiny/výhody personálního složení atp. Zjistit můžeme, zda bude podnik ekonomicky úspěšný v tomto roce ale i dlouhodobě, jestli může určitá osoba uspět na dané pracovní pozici, jestli může podnik přispět k vědeckotechnickému rozvoji ve svém oboru nebo třeba jestli může být konkrétní výrobek nebo produkt na trhu úspěšný.

Základem pro SWOT analýzu je:

  • Stanovení cíle, který SWOT analýzou vyhodnocujeme.
  • Definovat všechny faktory a proměnné, které vytyčené cíle ovlivňují (stav prodeje, poptávka, cash-flow…)
  • Získat maximum informací o jednotlivých faktorech.

Po doplnění matice o firemní SWOT se můžeme řídit následujícími strategiemi:

OT / SW strategie

S – silné stránky

W – slabé stránky

O – příležitosti

SO strategie

OW strategie

T – Hrozby

ST strategie

WT strategie

 

  • SO - využít silné stránky pro získání konkurenční výhody,
  • WO - překonat slabiny využitím příležitosti,
  • SW - využít silné stránky na obranu proti hrozbám,
  • WT - minimalizovat náklady a čelit hrozbám,
  • OT - využít příležitosti a vyhnout se rizikům,
  • SW - posílit silné stránky a odstranit slabé stránky.

algoritmus SWOT

SWOT analýza pak slouží k optimalizaci cílů a/nebo k přijetí strategických rozhodnutí. Celá analýza a její výsledky se řídí následujícím algoritmem:

SWOT analýza tedy umožňuje stanovit cíle subjektu přesně podle jeho charakteristik, kapacit a možností, čímž zvyšuje šance na úspěch a minimalizuje rizika. SWOT analýza je ovšem metodou, která obsáhne velké množství subjektů. Můžete ji použít i sami, na sebe v pracovním procesu, pro důležitá životní rozhodnutí, pro stanovení osobních cílů. 

A nezapomeňte, že každý správný cíl musí být SMARTSpecific (konkrétní), Measurable (měřitelný), Attainable (dosažitelný), Relevant (odpovídající), Time-bound (s termínem!). A pro logistiku platí ještě SMARTER - Evaluate (hodnocený) a Reevaluate (průběžně hodnocený).