Budoucnost patří city logistice

V 19. století byla průměrná rychlost koňského povozu v Londýně 15 km/h. Dnes, ve 21. století, je průměrná rychlost vozidla v Londýně 19 km/h. To není zas až tak významná změna, co říkáte? Na dopravu ve městech má vliv velké množství faktorů. Pojďte se podívat, proč je a bude na vzestupu právě city logistika.

Zveřejněno
30
Březen 2015
Autor
Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog.
Sdílet

V 19. století byla průměrná rychlost koňského povozu v Londýně 15 km/h. Dnes, ve 21. století, je průměrná rychlost vozidla v Londýně 19 km/h. To není zas až tak významná změna, co říkáte? Na dopravu ve městech má vliv velké množství faktorů. Pojďte se podívat, proč je a bude na vzestupu právě city logistika.

Do větších měst se stěhuje čím dál tím víc lidí. Za prací, za pohodlnějším životem, za „moderním“ životním stylem. Nicméně městské infrastruktury velmi často s nastalou dopravní situací nepočítají a dochází ke dvěma klíčovým problémům:

Dopravní přetížení – koliduje osobní i nákladní pozemní doprava s pěším provozem, provozem na cyklostezkách, dopravní zatížení může způsobovat narušení statiky nebo jiné poškození historických památek atd. Většinou nepomáhá ani prostorová (zóny, vyhrazené pruhy…) nebo časová (využití noční doby, vyhrazení parkovacích míst v určitou dobu např. pro zásobování…) segregace kolidujících složek.

Konec malých firem v centrech

– v centrech měst dochází k markantnímu nárůstu cen nemovitostí, což postihuje především menší provozní jednotky maloobchodu, stravování a ostatních živností. V centrech se tak usidlují velké organizace jako banky, směnárny, administrativa apod.

Na straně jedné roste poptávka po zabezpečení dopravní obslužnosti, na straně druhé se zvyšuje ekologické zatížení, snižuje se kvalita života ve městech apod. Odpovědí na komplikace s nedostatečnou infrastrukturou by mohlo být řešení městské logistiky na centrální úrovni. Především by se mělo jednat o řízení dopravních řetězců uvnitř města, které mohou integrovat mnoho subjektů s rozdílnými požadavky. City logistika pak sleduje tyto hlavní směry:

  • Utilizace – maximální využití dostupných kapacit
  • Konsolidace – sjednocení většího množství zakázek
  • Technologické aplikace – např. informační a komunikační
  • Rozložení v čase – využití dob s menším dopravním zatížením 
  • Infrastruktura a její rozvoj – stávající je téměř neměnná, budování nové je náročné

City logistika stojí před nelehkými úkoly. Musí včlenit nová řešení do možností a koncepce urbanistického rozvoje města, zohledňovat faktor životního prostředí, bezpečnosti ve městě a v neposlední řadě také splňovat kritérium hospodárnosti logistického řetězce.

City logistika je obrovská příležitost

City logistika je obrovskou příležitostí pro společnosti konceptu 3PL, které už teď nabízí konsolidované vyzvedávání, balení, uskladnění a distribuci, tedy logistický základ. Mají know-how i potřebné vybavení pro řešení pro celou aglomeraci. Velkou výhodou může být také to, že 3PL společnosti v konkrétních městech působí a jsou obeznámeny s místní infrastrukturou, kapacitami i možnostmi. 3PL společnosti mohou pomoci outsourcovat a konsolidovat podnikatelskou logistiku a tím přispět k celkové modernizaci městské logistiky a zlepšení kvality života na mnoha místech.