Specialita nejen pro logistiky – Kurz Lean Six Sigma

Ve všech odvětvích lidské činnosti velí prostá logika minimalizovat ztráty, efektivizovat zdroje a jejich využití a maximalizovat zisk. V logistice toto platí dvojnásob, i malá změna může mít velké efekty. Neustálé zlepšování organizování a řízení procesů, činností, komunikace a práce se celý logistický svět učí od automobilky Toyota, která v minulém století nastartovala postupně se vyvíjející systém štíhlé výroby. Společně s kvantitativně precizním přístupem ke zlepšování Six Sigma americké firmy Motorola máme nejen filosofii zlepšování a změn, která dává smysl, ale také konkrétní nástroje, jak ji aplikovat.

Zveřejněno
09
Únor 2016
Autor
Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog.
Sdílet

Ve všech odvětvích lidské činnosti velí prostá logika minimalizovat ztráty, efektivizovat zdroje a jejich využití a maximalizovat zisk. V logistice toto platí dvojnásob, i malá změna může mít velké efekty. Neustálé zlepšování organizování a řízení procesů, činností, komunikace a práce se celý logistický svět učí od automobilky Toyota, která v minulém století nastartovala postupně se vyvíjející systém štíhlé výroby. Společně s kvantitativně precizním přístupem ke zlepšování Six Sigma americké firmy Motorola máme nejen filosofii zlepšování a změn, která dává smysl, ale také konkrétní nástroje, jak ji aplikovat.

Lean Production/Lean Manufacturing neboli štíhlá výroba je výsledkem „štíhlého myšlení“, tedy přístupu k výrobě a produkci, který počítá se změnami a minimalizuje ztráty. Ty ve výrobě vznikají především z nad- nebo předčasné produkce, z čekání, zásob, z manipulace a dopravy, ze zbytečného pohybu na pracovištích, z nejakosti, z neúčelných postupů a s tím souvisejícím nevyužíváním lidských talentů a zdrojů. Štíhlé myšlení vychází z principů tak samozřejmých, jako je jednoduchost, přímočarost, tah a synchronizace. Maximální efektivity štíhlosti dosáhne dodavatelský řetězec pouze tehdy, když jsou změny, ladění a postupy zavedeny v celém jeho rámci. 

Štíhlá výroba v principu zkvalitňuje a zlevňuje toky vylepšováním procesů. Počítá s flexibilitou trhu, respektive poptávky. Proto patří mezi její hlavní ukazatele malé dávky, které umožňují reagovat s minimálním časovým prostojem, výroba just-in-time, která podléhá výhradně reálné poptávce koncových zákazníků. Při štíhlé výrobě je třeba neustálá identifikace problémů u jejich zdroje a okamžité řešení, pokračovat v defektní práci je nepřijatelné.  

Six Sigma je metodologie manažerského rozhodování, která se zabývá snížením variability procesů a zvýšením jejich výtěžnosti. Soustavou sofistikovaných metod, které vychází výhradně z kvantifikovatelných ukazatelů, opakovatelných a porovnatelných výsledků, dochází ve firmách k neustálé efektivizaci práce se zaměřením na snížení chybovosti, tedy i na snížení její rozmanitosti. Six Sigma probíhá cyklickým postupem DMAIC, tedy Define, Measure, Analyse, Improve, Control a opakovat. 

Lean neboli štíhlá výroba nabízí řadu hotových řešení, filosofie a metodologie Six Sigma zase přístup ke zlepšování na základě postupů založených na hloubkové analýze, porozumění a kvantifikaci problematiky. Logistická akademie vám proto nabízí kurz, který tyto dva skvěle se doplňující přístupy spojuje. Dozvíte se nejen, co podrobně Lean a Six Sigma jsou, ale především, co všechno obnáší jejich implementace do logistické praxe. Teorie jsou bez praxe jen hrubé obrysy, proto se v kurzu Lean Six Sigma, jak je v Logistické akademii dobrým zvykem, seznámíte také s konkrétními případovými studiemi projektů štíhlé výroby a principy i metodologií Six Sigma. Kurz je určen všem, kteří se chtějí o Lean Six Sigma něco dozvědět, mají se podílet a implementaci, řídit nebo uplatňovat metodiku Lean Six Sigma v praxi.