Stádní chování a logistika

To, že v rámci logistiky se staráme o přepravu popřípadě skladování velkého množství kusů zboží, to je vlastně naprostá automatika. Co když je ale ono zmiňované zboží sice ve více kusech, ale živých? Přeprava nebo „skladování“ (delší zadržení na jednom místě) například hospodářských zvířat, ale také lidí, je problematika, kterou bychom ryze logistickou možná nenazvali – ale jen pro její minoritu. Koordinace stád a davů je ale velmi, velmi živou oblastí logistiky. 

Zveřejněno
04
Říjen 2016
Autor
Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog.
Sdílet

To, že v rámci logistiky se staráme o přepravu popřípadě skladování velkého množství kusů zboží, to je vlastně naprostá automatika. Co když je ale ono zmiňované zboží sice ve více kusech, ale živých? Přeprava nebo „skladování“ (delší zadržení na jednom místě) například hospodářských zvířat, ale také lidí, je problematika, kterou bychom ryze logistickou možná nenazvali – ale jen pro její minoritu. Koordinace stád a davů je ale velmi, velmi živou oblastí logistiky. 

Dva typy stád

Když se řekne „stádo“, co se vám vybaví jako první? Pravděpodobně ovce, krávy nebo koně. Tedy zvířata domestikovaná a hojně využívaná pro potřeby člověka, a to už od pradávna. A tak se jejich stáda rozdělila na dva typy – na ta divoká a na ta podřízená člověku. 

Rozhodování divokého stáda o tom, kam míří, zda odpočívá, krmí se nebo utíká, je zcela v kompetenci dominantního zvířete (popřípadě zvířat). Co udělá vůdce stáda, dělají všichni ostatní. V domestikovaných stádech je samozřejmě v zájmu člověka toto lehce potlačit, respektive roli dominantního zvířete vlastně převzít.

I přes veškerou snahu, zdomácnělost zvířat a jejich úbytek intenzity přirozených pudů, má příroda stále ještě všechno pevně v rukách. Stádo nelze nikdy dokonale řídit, jen zdokonalovat mechanismy, jak ho usměrňovat.

Ty tam jsou doby, kdy kovbojové hnali stáda přes půl kontinentu, dnes máme sofistikovanější metody, ale honáčtí psi, pastevci a lidský faktor asi nějakou dobu zůstanou nenahraditelní. I když v Austrálii, kde je klasický chov na farmách v odlehlých částech země ještě stále rozšířený, už je ve fázi testování takzvaný SwagBot. Robot, který umí zastat práci honáků, pastevců i jejich čtyřnohých pomocníků. Na video jeho testování se můžete podívat zde.

Logistika stáda

Od zvířat k lidem

Používat termín „stádo“ pro větší skupinu lidí je dost nešťastné, má totiž dost negativní konotace. Raději mluvíme o davu, i když dav lidí, navzdory nesporně větší sumě IQ než má třeba stejně početné stádo ovcí, se jako stádo chová do velké míry. Experimentálně bylo prokázáno, že v davu lidí následuje drtivá většina pouhých 5 % lidí – ti rozhodují o chování celé skupiny. A s rostoucí velikostí davu může být iniciátory ještě menší procento.

K tomu malá zajímavost. Vědci z australského Sydney prováděli studii na lidech také proto, aby mohli aplikovat výsledky na zvířata. U nich se hůře rozpoznávají dominantní jedinci (například u ptáků) a „stádní“ chování lidí dává vzorce aplikovatelné na říši zvířat. U lidí mají poznatky toho typu velkou váhu při koordinaci velké skupiny při obtížné komunikaci, například po katastrofách atd. „Stačí“ do davu rozmístit jedince, kteří jsou informovaní, a „stádní chování“ zařídí zbytek.

Logistika davu

Je spousta situací, při kterých je nezbytné koordinovat dav. Od náhodných setkání, přes demonstrace, koncerty, sportovní akce – a to jak obecenstvo, tak v mnoha případech i samotní závodníci, ale i ony výše zmiňované mimořádné situace. V logistice davu je ovšem záměr obrácený – je třeba minimalizovat projevy právě těch 5 %, které by mohly dav strhnout. Proto je davu obecně (a všimněte si analogie se stády zvířat) třeba minimalizovat prostor pro kreativitu a vůbec projev těch, kteří by měli potenciál dav ovlivnit. Usměrňování pohybu pomocí zábran a vizuálních znamení, koordinátoři na strategických místech, dostatek technického vybavení a zázemí, komunikace mezi jednotlivými organizačními složkami, kontroly bezpečnosti, pacifikace vytipovaných dominantních osob s nežádoucím chováním… Jenom si vzpomeňte na poslední návštěvu sportovní nebo kulturní akce. 

Když pomineme fakt, že samotný event jakéhokoliv typu si žádá velkou logistickou přípravu (od technické výstavby po koordinaci prací), v případě konání akce nastupuje logistika davu. A má to své dobré důvody, protože splašený dav lidí je nebezpečnější než kdejaké stádo. 

V davu totiž funguje anonymita a naprostá absence pocitu zodpovědnosti – čím je dav větším, tím méně jednotlivce tíží osobní zodpovědnost, tím menší cítí kompetenci pomoct, rychleji se šíří nadšení, ale i extremismus, potlačuje se individualita. Duše davu je kolektivní a má potenciál jak pomáhat, tak ničit. A je na dobře zvládnuté logistice, aby dav zůstal jenom sumou jednotlivců.