Pivní hra a efekt biče

Dodavatelský řetězec zahrnuje vícestupňový systém subjektů, od dodavatelů, výrobců a distributorů, po prodejce a koncové zákazníky. V rámci dodavatelského řetězce nemluvíme zdaleka jen o jeho součástech. Podstatné jsou také toky zboží, financí a informací, ale celkovou výkonnost řetězce ovlivňuje z velké části také tok informací, reprezentující posloupnost rozhodnutí jednotlivých subjektů. A jak spolu souvisí rozhodování, pivo a bič? Čtěte dál.

Zveřejněno
20
Duben 2015
Autor
Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog.
Sdílet

Dodavatelský řetězec zahrnuje vícestupňový systém subjektů, od dodavatelů, výrobců a distributorů, po prodejce a koncové zákazníky. V rámci dodavatelského řetězce nemluvíme zdaleka jen o jeho součástech. Podstatné jsou také toky zboží, financí a informací, ale celkovou výkonnost řetězce ovlivňuje z velké části také tok informací, reprezentující posloupnost rozhodnutí jednotlivých subjektů. A jak spolu souvisí rozhodování, pivo a bič? Čtěte dál.

Navrhování a řízení dodavatelských řetězců je klíčové pro strategii výroby. SCM (Supply Chain Management), tedy management dodavatelských řetězců je disciplína, která v sobě sdružuje koncepty mnoha jiných oborů – logistika, finanční management, informační systémy, operační výzkum, marketing…

Jak pochopit dynamiku skutečného dodavatelského řetězce?

Ideálně simulací. Ta je využívána jak pro vysoce sofistikované účely vyhodnocení návrhu optimalizace, tak pro bazální seznámení se s problematikou SCM. A proto si například frekventanti kurzu Management logistiky zahrají logistickou pivní hru.

Co je to pivní hra?

Základním principem pivní hry je simulace dodavatelského řetězce. Skupina se rozdělí do týmů podle reálného řetězce – pivovar, dovozce, distributor, velkoobchod, maloobchod, zákazník (jehož chování podléhá v rámci přehlednosti jistým pravidlům). Zákazník si může v maloobchodě koupit 0 – 10 sudů týdně, zpravidla hrajeme na 10 kol (týdnů) a v rámci každého subjektu jsou stanoveny náklady na uskladnění jednoho sudu i případné penále za nepokrytí poptávky.

A co se za 10 kol ukáže? Především jeden ze základních fenoménů dodavatelských sítí, tzv. „logistický řetězcový efekt“ – efekt biče (Bullwhip effect). Při pouze lokální komunikaci a lokálním rozhodování dokážou i malé výkyvy v poptávce způsobit velké výkyvy v objemech objednávek i ve vyšších vrstvách řetězce. Dochází k vytváření nadměrných bezpečnostních zásob a tedy i ke zvyšování nákladů.

Dalo by se říci, že pivní hra přináší poučení o tom, jak je komunikace a centrální management dodavatelského řetězce podstatný. Při správném řízení dodavatelského řetězce se odstraňují ve velké míře příčiny efektu biče, mezi které patří zejména informační nedostatečnost, způsob prognózy poptávky, výkyvy ve velikosti a případné výpadky dodávek, dlouhé dodací lhůty a změny cen.

Následná analýza efektu biče, ke kterému při hře nutně dojde, vede k návrhům na zlepšení fungování celého dodavatelského řetězce. Centralizace informací o zákaznické poptávce například povede k tomu, že každý stupeň řetězce bude pro své fungování využívat stejné údaje, metody prognózování i metody objednávání. Tím se nežádoucí efekt omezí, nikoliv ovšem vymýtí. Pro jeho další umenšování je nutné v praxi využívat také snížení variability poptávky (např. vhodnou marketingovou strategií), zkrácením dodacích lhůt a navazováním strategických partnerství se synergickým efektem.

V kurzech Logistické akademie vždy klademe důraz především na spojení teorie s praxí, ideálně ovšem demonstrování teorie pomocí praxe. Pivní hra je proto ideální nástroj pro simulaci logistické problematiky, nehledě na to, že interaktivní zapojení účastníků kurzu je skvělý „icebreaker“.