Logistický plán: odliště se od konkurence a zvítězte

O úspěšnosti vaší firmy rozhoduje její srovnání s  konkurencí – jinými organizacemi podobného zaměření a velikosti, které s  vámi působí na stejném trhu. Proto je třeba veškeré firemní strategie důkladně rozmýšlet. Jaké jsou klíčové faktory, které byste měli zohlednit při tvorbě logistického plánu? Co vás může od konkurence odlišit?

Zveřejněno
13
Říjen 2014
Autor
Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog.
Sdílet

O úspěšnosti vaší firmy rozhoduje její srovnání s  konkurencí – jinými organizacemi podobného zaměření a velikosti, které s  vámi působí na stejném trhu. Proto je třeba veškeré firemní strategie důkladně rozmýšlet. Jaké jsou klíčové faktory, které byste měli zohlednit při tvorbě logistického plánu?

Co vás může od konkurence odlišit?

Bez znalosti přítomnosti nelze plánovat budoucnost. Mimo nákladových parametrů je třeba znát také požadavky, které klade trh na výkon celého systému řízení logistiky, úroveň ve vztahu ke konkurenci, nastavení měřítek a ukazatelů pro sledování, regulaci a zvyšování výkonu. Ke zmapování výchozího stavu firmy a identifikaci potenciálu rozvoje logistiky vám může významně pomoci logistický audit.

V  současné době je pro každého potencionálního klienta velmi jednoduché získat dostatečný přehled o aktuální nabídce, proto jsou faktory času, ceny a kvality pro konkurenceschopnost pouze odrazovým můstkem. Nejvýznamnějším variabilním faktorem, který hraje roli při rozhodování klientů, je celková úroveň služeb. Velice často má například kritérium spolehlivosti dodací lhůty větší význam než dodací lhůta samotná, popřípadě větší relevanci při rozhodování než cena.

Primárním cílem je co nejefektivněji integrovat a koordinovat vstupy a výstupy jednotlivých článků logistického řetězce. Pouze dokonalým sladěním práce s  dodavateli, interních postupů a komunikace se zákazníky vytvoří vaše firma konkurenceschopný produkt. 

Zamyslete se nad možnostmi vlastního růstu, zohledněte nové trendy a technologie. Víte, jak vám může pomoct rozvoj v oblastech TQM (orientace na kvalitu procesů), QR (rychlá odezva), CRM (řízení vztahu se zákazníky), SCM (řízení vztahu s  dodavateli) nebo EDI (přímá elektronická komunikace)? Také logistická kvalifikace má několik úrovní - provozní, manažerskou, metodickou, konzultantskou a auditorskou. Každá vyžaduje schopnosti, vzdělání a orientaci v  oboru. Podívejte se na nabídku kurzů pro logistiky v  Logistické akademii a mějte vždy správného člověka na správném místě!