Logistické náklady

Zní to jednoduše. Na logistiku je třeba vynakládat finanční prostředky. Tečka. Ale co se na to podívat víc do hloubky - jak logistické náklady klasifikovat teoreticky a jak je konkrétně počítat, proč se jimi zabývat a jaký mají vliv na celkovou ekonomiku firmy? Pojďme si doplnit schéma logistiky „co, kdy, kam a jak“ ještě o „za kolik“.

Zveřejněno
03
Listopad 2014
Autor
Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog.
Sdílet

Zní to jednoduše. Na logistiku je třeba vynakládat finanční prostředky. Tečka. Ale co se na to podívat víc do hloubky - jak logistické náklady klasifikovat teoreticky a jak je konkrétně počítat, proč se jimi zabývat a jaký mají vliv na celkovou ekonomiku firmy? Pojďme si doplnit schéma logistiky „co, kdy, kam a jak“ ještě o „za kolik“.

Logistiku a s ní spojené náklady nelze již dále chápat „útvarově“. Logistika je řetězec činností a událostí, které mají vlastní dynamiku a společně by měly působit synergicky. Proto je třeba zvážit variabilitu nákladů, počítat s ušlými příležitostmi, nezohledňovat jen majetkovou stránku… Při zjišťování efektivnosti nákladů v logistice je dobré začít menší revizí dosavadního fungování.

 • Zjistit průhlednost nákladů (ale zase tím zbytečně nezatěžovat kapacity, nevytvářet rozsáhlé databáze apod.)
 • Zjistit, které náklady jsou ovlivnitelné řízením logistiky.
 • Náklady přiřazovat procesům a tokům, spíše než organizačním útvarům.
 • Rozdělit náklady tak, aby bylo možné volit ekonomický výhodnější zakázky a zároveň se soustředit na místa, která nemají klíčový význam v konkurenčním boji, a snižovat náklady tam.
 • Rozlišovat náklady fixní a variabilní.
 • Plánovat rozpočty flexibilně, ať je možné pružně reagovat na skutečný a aktuální objem práce. 

V případě, že máme přehled o stávající situaci, můžeme nad logistickými náklady uvažovat ze dvou hledisek.

 • Podle návaznosti v logistickém řetězci. 

Musíme sledovat celý proces od převzetí požadavků zákazníka (správu a řízení objednávek), přes přípravu výroby, pořízení a skladování zásob a materiálů, plánování a řízení výroby, samotnou výrobu, značení, expedici až po distribuci a prodej. 

 • Podle charakteru a účelnosti toku.
 • Náklady na informační toky – objednávky, převzetí a řízení a další administrativa. 
 • Náklady na fyzické toky – doprava, manipulace, seřizování, nastavování apod.
 • Náklady na držení zásob – zde je třeba zohlednit variabilní a fixní náklady, riziko a ušlé zisky spojené se skladováním.
 • Náklady spojené s nedostatečnou (externí i interní) úrovní logistických služeb. Penále, přesčasy…a mimo jiné taká náklady na znovuzískání ztracené důvěry zákazníka.

S posledním zmíněným bodem je spojen zajímavý fenomén současného tržního a velmi konkurenčního prostředí. Optimální (tedy „nejlepší“) náklady již zdaleka neznamenají vždy ty nejmenší, kterých jsme kdy dosáhli. Spíše než posuzovat logistické služby podle ceny, je třeba je hodnotit podle jejich kvalitativní a výkonností úrovně. Analýza logistických nákladů a jejich optimalizace by měla přinést jasnou vizi, na které segmenty logistického řetězce se zaměřit tak, aby celkový výsledek zákazníkovi maximálně vyhovoval. Logistika je hodnototvorným procesem a největší hodnotou, kterou může přinést, je zákazníkova spokojenost … a tím i další zakázky.