Jak probíhá certifikace logistiků v Logistické akademii?

Na Logistické akademii můžete získat takové ověření svých znalostí a profesních schopností, které dá vašim kolegům a partnerům hned na první pohled vědět, že jste člověkem na svém místě. Propracovaný a praxí posvěcený hodnotící systém logistické odbornosti má svá pravidla, podmínky, požadavky i nároky. Ale to, co vám diplom a titul logistika přinese, stojí za každou investovanou minutu. 

Zveřejněno
02
Březen 2016
Autor
Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog.
Sdílet

Na Logistické akademii můžete získat takové ověření svých znalostí a profesních schopností, které dá vašim kolegům a partnerům hned na první pohled vědět, že jste člověkem na svém místě. Propracovaný a praxí posvěcený hodnotící systém logistické odbornosti má svá pravidla, podmínky, požadavky i nároky. Ale to, co vám diplom a titul logistika přinese, stojí za každou investovanou minutu. 

Diplom udělovaný Logistickou akademií je v oboru logistiky široce uznávaným potvrzením kvalifikace. Hlavní certifikační autoritou je Komora logistických auditorů (www.kla.cz) po formální stránce také MŠMT

Prvním krokem, který vás může dovést k získání uznávaného titulu, je podání nezávazné elektronické přihlášky. Podmínkou přijetí na Logistickou akademii je „jen“ praxe, a to nejméně tříletá. Po podání přihlášky se s Vámi spojíme a vše probereme osobně. A na jaké úrovně certifikace můžete mířit?  (A to přímo – není třeba postupně!)

  • Provozní logistik, PLog.
  • Expert logistiky, ELog.
  • Manažer logistiky, MLog.
  • Konzultant a trenér logistiky, CLog.
  • Auditor logitiky, ALog. 

Než přikročíte ke skládání zkušebních testů, můžete zvážit přípravné kurzy Logistické akademie. Ty vám nabízí samozřejmě teoretickou oporu, ale především kontakt s praxí, možnost konzultovat své pracovní i studijní projekty a problémy s nimi, získáte užitečné informace i kontakty a maximální oporu pro další kroky na cestě k závěrečné certifikaci. 

Oborové testy z logistiky

Složení oborových testů pomocí e-learningu je první ze dvou částí samotné certifikační procedury. Pro studium budete mít k dispozici všechny potřebné materiály v elektronické podobě, ale také manuál, jak testy zvládat. Úspěšné složení testů je ovšem teprve dílčím vítězstvím; co by byla logistika, kdybychom jen teoretizovali. Pro kvalifikovaného logistika je nejpodstatnější umět ukázat, že „něco umí“! Proto je závěrečným krokem výběr, zpracování a obhajoba logistického projektu, který jste dříve realizovali, jste právě v jeho průběhu nebo ho máte v plánu uskutečnit.

Diplom z logistiky

S výběrem a zpracováním vám budou lektoři Logistické akademie samozřejmě nápomocni, v rámci vzdělávacího programu se vám dostane taky bezplatných konzultací. Naší ambicí je maximálně podporovat všechny, kdo se chtějí v logistice posouvat na další a další úrovně, a to nejen z pozice vzdělávací instituce, ale především osobním přispěním a vedením odborníky z praxe.

Obhajoby logistických prací

Zpracovaný projekt je třeba obhájit. A to nejdříve před uzavřenou komisí lektorů Logistické akademie v rámci takzvaných „malých“ obhajob. Ty můžete považovat za jakousi generální konzultaci před obhajobami finálními a veřejnými. „Malé“ jsou obhajoby jen počtem aktérů, co se náročnosti týče, ty závěrečné, finální a veřejné, rozhodně předčí. V rámci ceremoniálu finálních obhajob vám bude udělen diplom a logistický titul uváděný za jménem.

Příprava na celý průběh certifikace rozhodně není z nenáročných. Ale to není ani naše milovaná logistika. Logistická akademie vám nabízí efektivní, náročné, ale přívětivé místo pro studium i samotnou certifikaci. V našich lektorech máte jistotu odborné i morální podpory, díky níž projdete celým systémem certifikace s větší jistotou.

Máte chuť se do toho pustit? Začněte studovat a získejte světově uznávaný titul logistika.