Zlepšení praxe projektového řízení

Smyslem a výsledkem tohoto semináře je konsolidované a sjednocené řízení aktuálně běžících a připravovaných projektů, tj. zavedená nová firemní praxe.

Termíny

Termín dohodneme na základě Vašich individuálních požadavků.
O kurzu

V tomto semináři pracujeme od začátku s Vašimi skutečnými projekty a navazujeme na Vaše aktuální pravidla a zvyklosti, respektujeme charakter projektů. Ve spolupráci se zadavatelem připravíme jednoduchá interní pravidla, která obsahují nejpodstatnější zásady, a přitom si je účastníci důkladně a prakticky osvojí.

Popis kurzu
Pro koho je kurz určen
Co Vám předáme / co Vás naučíme
Co je v ceně kurzu
Kdo Vás bude školit