Pořádáme kurzy logistiky zeměřené na různá témata

Logistická akademie nejen uděluje diplomy
za prokázané znalosti a dovednosti v oblasti logistiky, ale jejím posláním je také pomoci
na cestě k získání diplomu formou propracovaného vzdělávacího programu, školení a seminářů v oblasti logistiky.