Pořádáme kurzy logistiky zeměřené na různá témata

Pro předem dohodnutý počet osob dané firmy, problematiku k řešení a časový rozvrh zrealizujeme témata jak z nabídky otevřených kurzů, výpočetních dílen, tak i z nabídky níže nebo přímo dle vaší specifické poptávky.

Workshopy

Workshop na míru je velmi účinná forma interního vzdělávání, která kromě znalostí umožňuje jeho účastníkům zároveň získat i potřebné dovednosti, které jsou pro úspěšnou realizaci v praxi nezbytně nutné. Z tohoto důvodu jde z dlouhodobé perspektivy o velmi efektivní nástroj pro řešení logistických úloh a zadání.

Workshopy
Kdy zvolit workshop?

Kdy zvolit workshop?

Logistický workshop je užitečné použít zejména v případech, kdy je třeba řešit specifickou a aktuální (či možná již i akutní) úlohu v logistickém řetězci, kterou nelze (nebo ji aktuálně neumíme) efektivně řešit samostatně, ale kterou zároveň nechceme nebo nemůžeme svěřit externímu partnerovi. Naopak – chceme se naučit problém zvládat sami!

co se řeší v rámci workshopů

Příklad logistických úloh, které řešíme v rámci workshopů

logo
  • Zkrácení průběžné doby výroby
logo
  • Snížení zásob vstupních surovin nebo rozpracované výroby
logo
  • Zvýšení spolehlivosti předpovědi poptávky
logo
  • Nastavení kanbanu ve výrobě
logo
  • Rozhodnutí o outsourcingu logistiky či jeho rozsahu
logo

Změna lay-out ve skladu nebo ve výrobě

logo
  • uplatnění některého z nástrojů štíhlé výroby
logo
  • nalezení optimalizačního algoritmu pro rozvrhování výroby na exponovaném pracovišti (kapacitním úzkém místě)
logo
  • projektová příprava pro stěhování skladu nebo výrobního provozu
logo
  • Další spousta podobných témat
předběžná cena workshopu

Cena workshopů

Cena workshopů se odvíjí především od jejich rozsahu a částečně od počtu účastníků. Již od 4 až 5 účastníků vychází levněji, než když jsou vysláni na otevřený kurz!

Napište nám kolik vás cca bude a my Vám pošleme cenovou nabídku.

Osvědčený průběh workshopu

Mouse Scrollujte dolů
01

Úvodní jednání

Konzultace vzdělávacích potřeb, resp. konzultace logistické úlohy, která má být řešena

02

Zkrácený (vesměs jednodenní) logistický audit

03

Sestavení programu

Prakticky zaměřeného vzdělávání (program velmi často obsahuje i realizační fáze řešení - tedy dosažení očekávaných výstupů).

04

Provedení pilotního workshopu

a příprava modifikace sestaveného programu

05

Uskutečnění naplánované série workshopů

06

Vyhodnocení dosazených výsledků

a nastavení procesu dalšího zlepšování