Pořádáme kurzy zaměřené na dílčí logistická témata

Logistická akademie uděluje diplomy nejen za prokázané znalosti a dovednosti v oblasti logistiky, ale jejím posláním je také pomoci na cestě k získání diplomu formou propracovaného vzdělávacího programu, školení a seminářů v oblasti logistiky.

01

Otevřené kurzy

Logistika a řízení dodavatelského řetězce (SCM) v moderní firmě

Tento kurz se zabývá klíčovými principy a moderními koncepcemi současné logistiky. Dostatečně se věnujeme problematice organizace logistiky ve firmě a vlastní náplni logistického managementu.

Detail a termíny kurzu
šipka doprava

02

Otevřené kurzy

Logistika nákupu a řízení zásob

Účinná a ověřená metodologie řízení zásob nakupovaného materiálu, hotové výroby i zásob rozpracované výroby - klíčové aspekty strategického a operativního nákupu - moderní koncepty SCM (Supply Chain Management) – to jsou témata tohoto velmi žádaného a úspěšného kurzu ze vzdělávacího programu naší Logistické akademie.

Detail a termíny kurzu
šipka doprava

03

Otevřené kurzy

Plánování výroby a intralogistika

Jak systémově zvládat rostoucí složitost procesu plánování výroby? Co svěřit informačnímu systému a co ponechat na zkušenostech a "excelovském umu" plánovačů? Jak stanovit optimální výrobní dávky a maximálně využít výrobní kapacitu? Jaké metody použít, aby Vaše výroba byla produktivnější než doposud?

Detail a termíny kurzu
šipka doprava

04

Otevřené kurzy

Logistika distribuce a skladování

Náplní tohoto kurzu je moderně pojaté klasické logistické téma řízení a uskutečňování materiálového toku v dodavatelském řetězci i uvnitř firmy.

Detail a termíny kurzu
šipka doprava

05

Otevřené kurzy

Logistický audit

První logistický audit v české firmě proběhl v roce 2000 a v roce 2003 vznikla Komora logistických auditorů (KLA). Ta nejen sdružuje profesionální auditory, ale také trvale rozvíjí metodiku provádění logistického auditu tak, aby se pro každou auditovanou společnost stal skutečným počátkem nového rozvoje logistiky (jak interní tak i SCM).

Detail a termíny kurzu
šipka doprava

06

Otevřené kurzy

Komplexní program LOGISTIKA

Komplexní vzdělávací program je určen všem, pro které je alespoň jeden z níže uvedených bodů atraktivní. Komplexní program je samozřejmě velmi vhodný (byť nepovinný) pro každého, kdo chce získat některý z diplomů Logistické akademie.

Detail a termíny kurzu
šipka doprava

07

Otevřené kurzy

Efektivita a bezpečnost logistických procesů

Tento dvoudenní kurz Vás seznámí se základními principy i moderními koncepcemi současné logistiky potřebnými pro další rozvoj firemních procesů a dodavatelského řetězce.

Detail a termíny kurzu
šipka doprava

08

Otevřené kurzy

Controlling logistických nákladů a tvorba KPI

Umíte vyčíslit náklady firemních logistických procesů? Chcete se naučit vyhodnocovat efektivitu logistických nákladů a nastavovat vhodná regulační opatření? Chcete umět efektivně komunikovat s oddělením firemního controllingu? Jak stanovovat rozhodovací kritéria pro outsourcing logistiky?

Detail a termíny kurzu
šipka doprava

09

Otevřené kurzy

Projektové řízení

Důraz je kladen na získání nejen vědomostí z oblasti projektového řízení ale především na osvojení si potřebných dovedností. Kurz je orientován velmi prakticky a jeho účastníci si odnesou zažitý návod, jak definovat, připravovat a úspěšně řídit projekty.

Detail a termíny kurzu
šipka doprava

10

Otevřené kurzy

Teorie úzkých míst a její efektivní aplikace

Teorie úzkých míst (TOC – Theory Of Constraints) je praktický návod jak zvyšovat výkon výroby a prodeje při současném růstu produktivity práce.

Detail a termíny kurzu
šipka doprava

11

Otevřené kurzy

Celní řízení v logistice

Celní řízení jako nedílná součást logistických procesů při zahraničním obchodování.

Detail a termíny kurzu
šipka doprava

12

Otevřené kurzy

Celní řízení v logistice – původ zboží

Celní řízení jako nedílná součást logistických procesů při zahraničním obchodování - původ zboží.

Detail a termíny kurzu
šipka doprava

13

Otevřené kurzy

Celní řízení v logistice – zařazování zboží do podpoložek kombinované nomenklatury

Celní řízení jako nedílná součást logistických procesů při zahraničním obchodování - zařazování zboží do podpoložek kombinované nomenklatury.

Detail a termíny kurzu
šipka doprava

14

Otevřené kurzy

INDUSTRY 5.0 a její dopad na logistiku dodavatelské řetězce

Kurz se zabývá vlivem předního průmyslového trendu na logistiku, a to nejen z pohledu narušování a zkracování dodavatelských řetězců (GLOBAL na GLOCAL), ale i trendy souvisejícími se snižováním negativních emisních dopadů dodavatelských řetězců.

Detail a termíny kurzu
šipka doprava

15

Otevřené kurzy

Logistické inovace a udržitelnost

Kurz je nejen přehledem nejnovějších technologických poznatků a řešení implementovaných v logistice a logistických řetězcích, ale otevírá i téma vzniku inovace a tvorby prostředí pro její vznik a následné uplatnění v reálném prostředí firem a společností, a to v přímém dosahu a přesahu na SUSTAINABILITY, čili udržitelné chování společností a podniků.

Detail a termíny kurzu
šipka doprava

16

Otevřené kurzy

Mindfulness pro logistiky

Mindfulness: aplikace současného poznání neurovědy k managementu stresu (nejen v logistice) a kultivaci psychické odolnosti.

Detail a termíny kurzu
šipka doprava

17

Otevřené kurzy

Vyjednávání, argumentace, přesvědčování - zaměřeno pro logistiky

Vyjednávání, argumentace, přesvědčování - součást každodenní praxe logistiků - Jak to zvládnout ku prospěchu všech?

Detail a termíny kurzu
šipka doprava

18

Otevřené kurzy

Motivace a koučování pro efektivní komunikaci nejen v logistice

Umíte sebejistě komunikovat, efektivně se domluvit a spolupracovat? U nás si to vyzkoušíte a naučíte.

Detail a termíny kurzu
šipka doprava

19

Školení na míru

Logistika námořní přepravy

Diskuse aktualizovaných znalostí a využití praktických zkušeností.

Detail a termíny kurzu
šipka doprava

20

Otevřené kurzy

Bezpečnost práce v logistice: zaměřeno na skladovou logistiku

Jde úrazům a nehodám předcházet i ve Vašem skladě? Samozřejmě, že jde! Chce to ale poznat problematiku a naučit se vidět věci jinak.

Detail a termíny kurzu
šipka doprava

21

Školení na míru

Automatizace procesu řízení zásob

Řízení zásob je jeden z nejdůležitějších procesů v obchodních a distribučních firmách.

Detail a termíny kurzu
šipka doprava

22

Otevřené kurzy

Doprava - školení úmluvy CMR

Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě CMR řeší vztahy a odpovědnosti mezi odesílatelem, příjemcem a přepravcem (spedicí).

Detail a termíny kurzu
šipka doprava

23

Školení na míru

Doprava – nakládka a vykládka

Toto školení Vám dá přesné odpovědi, za co jsou zodpovědní oni a za co už nese zodpovědnost řidič.

Detail a termíny kurzu
šipka doprava

24

Otevřené kurzy

INCOTERMS

Toto školení vám pomůže zorientovat se ve výhodách či nevýhodách jednotlivých dodacích podmínek.

Detail a termíny kurzu
šipka doprava

25

Školení na míru

Zlepšení praxe projektového řízení

Smyslem a výsledkem tohoto semináře je konsolidované a sjednocené řízení aktuálně běžících a připravovaných projektů, tj. zavedená nová firemní praxe.

Detail a termíny kurzu
šipka doprava

26

Školení na míru

VSM – Optimalizace materiálového toku

Pojďte si spolu se zkušenými lektory vyzkoušet tuto metodiku a po návrhu zlepšení zjistit jeho dopad do skutečné výroby.

Detail a termíny kurzu
šipka doprava

27

Školení na míru

Štíhlá logistika (Tahové řízení zásob, KANBAN)

Naším cílem je Vám ukázat jednoduchost a efektivitu těchto principů tahu. Chceme Vám umožnit na vlastní kůži si vyzkoušet, jak tento princip zavádět do výrobního procesu.

Detail a termíny kurzu
šipka doprava

28

Školení na míru

Štíhlá organizace

Chceme Vám umožnit na vlastní kůži si vyzkoušet, jak tyto principy zavádět do výrobního procesu. V jednoduchosti je síla!

Detail a termíny kurzu
šipka doprava

29

Školení na míru

Štíhlá administrativa

Cílem štíhlé administrativy je vytvoření efektivně a stabilně fungujících procesů, které umožňují dosahovat vysoké produktivity, požadované kvality a maximálního výkonu administrativních činností v daném procesním čase.

Detail a termíny kurzu
šipka doprava

30

Otevřené kurzy

LEAN SIX SIGMA

Co je za pojmem Lean a kde lze aplikovat? A co za pojmem Six sigma a odkud pochází? A co teprve Lean Six Sigma? Jak tuto filozofii využít v logistické praxi?

Detail a termíny kurzu
šipka doprava

31

Otevřené kurzy

TPM – totálně produktivní údržba

TPM představuje součást výrobní filozofie podniku, jenž zahrnuje všechny útvary podniku a představuje vzájemné propojení údržby a výroby s technickým zabezpečením konstrukce a technologie…..ale také logistiky.

Detail a termíny kurzu
šipka doprava

32

Školení na míru

5S v praxi

5S je metodika, jejímž cílem je zlepšit v organizaci pracovní prostředí a tím i kvalitu.

Detail a termíny kurzu
šipka doprava

33

Školení na míru

Výběr a hodnocení dodavatelů

Výběr, řízení a hodnocení vhodných dodavatelů je jedním ze zásadních rozhodnutí, které musí každá společnost brát jako prostředek k dosažení svých cílů a uspokojení svých potřeb v konkurenčním boji.

Detail a termíny kurzu
šipka doprava

34

Školení na míru

Efektivní konsignace

Správné nastavení konsignačního skladu vede k velké efektivitě a úsporách v rámci Supply Chain Managementu.

Detail a termíny kurzu
šipka doprava

35

Školení na míru

Logistický benchmarking

Největší přínos benchmarkingu je v tom, že tyto rozdílné hodnoty provokují otázky, co je příčinou rozdílné hodnoty a tuto příčinu společně probereme a budeme diskutovat.

Detail a termíny kurzu
šipka doprava

36

Školení na míru

Nábor kvalitních a propouštění problémových zaměstnanců v logistice

Cílem semináře je zdokonalit vedoucí zaměstnance, majitele firem a personalisty v dovednostech: - jak efektivně realizovat v praxi výběrové řízení a nábor zaměstnanců a jak v praxi bez rizika soudních sporů řešit personální opatření spojené s propuštěním problémových zaměstnanců.

Detail a termíny kurzu
šipka doprava

37

Školení na míru

Vzdělávání lektorů na Logistické akademii

Detail a termíny kurzu
šipka doprava

38

Školení na míru

Linkedin pro Váš business: školení Linkedin nejen pro logistiky

Linkedin už dávno není síť ajťáků nebo marketérů, je to skvělý nástroj pro budování osobního i firemního brandu.

Detail a termíny kurzu
šipka doprava

39

Výpočetní dílny

Výpočty pro řízení zásob

V tomto kurzu (dílně) provádíme praktické výpočty. Je tedy nutné, abyste si sebou vzali váš notebook (ve výjimečných případech půjčíme náš), na kterém bude fungovat MS Excel.

Detail a termíny kurzu
šipka doprava

40

Výpočetní dílny

Výpočty pro KANBAN

Připravili jsme pro vás typické modelové příklady, a když si přinesete i vaše firemní data, můžeme provést kýžené výpočty přímo na nich. Odnesete si tak údaje pro vlastní nastavení kanbanu nebo si ověříte, zda vaše stávající interní nastavení kanbanu je OK (a možná tak zjistíte, proč systém doposud nefungoval k vaší plné spokojenosti).

Detail a termíny kurzu
šipka doprava