Teleportace – významná pomoc nebo důvod k obavám?

Pokrok je nezadržitelný. Motor dynamiky každého oboru, společenství a lidstva vůbec, je neustálý vývoj vpřed. A čím více technologií máme k dispozici, tím rychleji se pokrok daří. V posledních dekádách zažívá lidstvo nové a nové objevy tak často, že se staly vlastně součástí každodennosti. Stejně tak jsme si zvykli na to, že mnoho technologií končí ve slepých uličkách. Jsou ovšem vědecké tendence, které lidstvo drží doslova už stovky let. A mezi ně patří i teleportace.

Zveřejněno
04
Červenec 2016
Autor
Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog.
Sdílet

Pokrok je nezadržitelný. Motor dynamiky každého oboru, společenství a lidstva vůbec, je neustálý vývoj vpřed. A čím více technologií máme k dispozici, tím rychleji se pokrok daří. V posledních dekádách zažívá lidstvo nové a nové objevy tak často, že se staly vlastně součástí každodennosti. Stejně tak jsme si zvykli na to, že mnoho technologií končí ve slepých uličkách. Jsou ovšem vědecké tendence, které lidstvo drží doslova už stovky let. A mezi ně patří i teleportace.

Nové objevy sice lidstvo provází kontinuálně, ale málokterý udává nový směr celé společnosti. Proto také fenomén teleportace fascinuje vědce, vynálezce, umělce ale i „obyčejné lidi“ více než jiné. Potenciál teleportace změnit společnost od základů je totiž obrovský. 

Co je to teleportace?

Teleportace jako slovo vzniklo samozřejmě z latiny. Tele znamená vzdálenost, sloveso portare zase nést. Proto přenos na určitou vzdálenost. Doslovný překlad nám ovšem neříká to podstatné – přenos jak a přenos čeho. Teleportace by měla zajistit změnu polohy objektu bez jeho fyzické přepravy „v celku“, a to rozkladem na částice, které by bylo možno téměř v reálném čase přenést pomocí teleportu na jiné místo, kde by se objekt opět „zhmotnil“. Dnes umíme takto nehmotně přenášet informace, obraz, zvuk atd., ovšem teleportace, ta má za cíl přemisťovat objekty hmotné. A třeba i živé.

Na vědeckém poli zatím mohla oslavit úspěch teleportace fotonů ultrafialového světla (1997), teleportace laserového paprsku (2002), atomu (2004) a shluku atomů (2012). Teleportace tedy stojí před dveřmi makrosvěta a nezůstává záležitostí subatomárních částic, ale lze ji použít ve větším měřítku. Teleportace je ovšem zatím stále možná pouze mezi dvěma objekty stejného druhu (např. foton – foton, atom – atom) a znamená přenos a okamžité zkopírování vlastností jednoho objektu na druhý.

teleportace a logistika

Přeskočme vývoj

Myšlenka teleportace se objevuje v umění mnohem dříve než v laboratořích. Lidská představivost totiž, na rozdíl od vědy, disponuje neomezeným arzenálem, proto jsme mohli o jevu podobném teleportaci číst už v literatuře devatenáctého století. Dnes je teleportace téměř běžnou součástí světa science fiction, který, jak víme, přináší vizionářství a inspiraci tomu reálnému.

Abychom problematiku teleportace jenom nepřešli s blahosklonným úsměvem – od vynálezu prvního letadla, kdy bratři Wrightové neohrabaně překonali prvních pár metrů, po přistání Apolla 11 na Měsíci uběhlo necelých sedmdesát let. To, co je dnes nemyslitelné, nijak nepředznamenává možnosti budoucnosti.

Revoluce v logistice i filosofii

Není v rukou logistiků vývoj teleportace ovlivnit, maximálně ho s napětím očekávat. Co všechno by se změnilo? V rámci materiálových toků doslova všechno. Když si představíme „ideální stav“, kdy je teleportace hmotných objektů nejen možná, ale i běžná a dostupná, odpadají časové a finanční náklady na dopravu zboží, změnil by se způsob i potřeba skladování, požadavky na obaly i identifikaci, vratky a reklamace by mohly být vyřízeny v okamžiku. Celý systém plánování by získal zatím nepředstavitelné rozměry. Ovšem jaké potíže by s tím vším mohly být spojené, to je zatím ve hvězdách.

Zatímco v teleportaci neživých objektů můžeme spatřovat spíše výhody (a my, logistici, obzvlášť), v rozkladu živých objektů na částice vhodné pro přenos spatřuje mnoho odborníků i laiků problém spíše filosofického charakteru. Tento problém je dokonce pojmenovaný, jde o problém kontinuity existence. Ale, naštěstí, toto je zatím pravděpodobně ještě stále hudba budoucnosti.     

Trocha spekulací na závěr

Kolem teleportace se točí i jedna ze známých konspiračních teorií. Možná jste slyšeli o Filadelfském experimentu. Tento vojenský experiment měl údajně proběhnout v roce 1943 a spolupracovat na něm měli největší vědci (nejen) tehdejší doby – Albert Einstein a Nikola Tesla. Jednalo se o pokus o zneviditelnění tisícitunového torpédoborce, slavné lodi Eldridge, před nepřátelskými zraky i radary. První pokus byl údajně téměř úspěšný, ale při druhém mělo dojít k přenosu (teleportaci) celé lodi o několik stovek kilometrů jinam, do Norfolku ve státě Virginia. Po několika vteřinách se loď objevila zpátky na původním místě. Kromě teleportace je do celého domnělého příběhu zapojeno také cestování časem a hrozivé následky, které experiment měl na posádku lodi.

Možná jsme teleportaci blíž, než si myslíme, podle oficiálních zdrojů ale teprve přihlížíme prvním krůčkům. Nicméně máme jedinečnou příležitost stát alespoň na začátku otevírání dveří úžasných, i když znepokojivě nepředstavitelných možností, které teleportace přinese. A to nejen logistice.