Představujeme Ing. Kamila Košťála, MBA. ALog., úspěšného absolventa LA

Přinášíme Vám další ze série rozhovorů s lidmi spjatými s oborem logistiky. Oslovili jsme Ing. Kamila Košťála, MBA, ALog, který se logistikou zabývá ve své praxi již poměrně dlouhou dobu. V pozici interního podnikového logistika i externího konzultanta.

Co jej k oboru přivedlo a kudy se jeho profesní cesta ubírala, jak hodnotí české podniky z hlediska logistiky a jak zpětně vnímá své studium na Logistické akademii si přečtěte v rozhovoru:

Zveřejněno
08
Srpen 2018
Autor
Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog.
Sdílet

Přinášíme Vám další ze série rozhovorů s lidmi spjatými s oborem logistiky. Oslovili jsme Ing. Kamila Košťála, MBA, ALog, který se logistikou zabývá ve své praxi již poměrně dlouhou dobu. V pozici interního podnikového logistika i externího konzultanta.

Co jej k oboru přivedlo a kudy se jeho profesní cesta ubírala, jak hodnotí české podniky z hlediska logistiky a jak zpětně vnímá své studium na Logistické akademii si přečtěte v rozhovoru:

1. “Představení” - Ing. Kamil Košťál, MBA, ALog”

Pěkné odpoledne, mé jméno je Kamil Košťál. Mám za sebou kariéru zhruba 25 let v různých výrobních firmách, a to jak ve firmách malých kolem 10 zaměstnanců, středních kolem 120 zaměstnanců, tak i velkých kolem 1 000 - 1 200 zaměstnanců. Za dobu, co jsem pracoval v těchto firmách, jsem si prošel takřka všemi procesy a řada z nich byla spojená právě s výrobou, případně s tokem zakázky firmou. Co se týče logistiky, 4 roky jsem logistiku řídil v jedné ze společností, ve které jsem pracoval, a poslední 4 roky jsem pracoval jako konzultant, především ve středních firmách, přičemž řada těchto projektů se týkala rovněž optimalizace toku materiálu výrobou.

2. “Jak byste popsal klady a zápory logistiky českých firem?”

Jako hlavní klad bych řekl zdravý selský rozum a jako hlavní zápor - to se bavíme o těch středních firmách - je nedostatek standardizace a automatizace různých plánovacích a realizačních činností a procesů.

3. “Co bylo vaším motivem studovat logistiku a jak jste to využil v praxi?”

Já jsem si v těch firmách prošel spoustu procesů od prodeje, marketingu, personalistiky, projektového řízení, komunikace, kvality, logistiky, a v podstatě vždy, když jsem začínal na tom procesu pracovat nebo ho řídit, jsem si nejdřív našel nějaký zajímavý kurz, ve kterém bych v krátkém horizontu nasál co možná nejvíc informací. V okamžiku, kdy jsem začal dělat logistiku, tak jsem udělal totéž - hledal jsem zajímavý kurz, ve kterém bych se mohl dozvědět něco o logistice ve všech aspektech, které pokrývá. Když jsem s logistikou začínal, nastoupil jsem do firmy, kde proces “logistika” jako takový sice nějak fungoval, ale nebylo tam oddělení - tzn. prvním úkolem bylo toto oddělení vybudovat. Logistickou akademii jsem vystudoval v době, kdy jsem stál před druhým úkolem - v rámci jednoho roku zdvojnásobit objem tržeb a tím pádem i zdvojnásobit objem výroby, která protekla stejnými výrobními plochami a výrobními zařízeními s minimálním počtem nárůstu zaměstnanců. To byl i projekt, který jsem obhajoval a následně implementoval do praxe.

4. “Podařilo se zdvojnásobit objem výroby?”

Ano, podařilo. Objem výroby se zdvojnásobil. Původní představa počítající s 10% nárůstem počtu zaměstnanců byla jediným ukazatelem, který byl překročen. Ostatní výstupy projektu se podařilo implementovat.

5. “Proč studovat logistiku na Logistické akademii?”

Především si myslím, že se studenti seznámí s velmi zajímavými lidmi z oboru. Každý modul, který je studován v rámci Logistické akademie, je realizován jiným člověkem s úplně jiným spektrem zkušeností. Jinou osobností, takže k důležitým výhodám patří pestrost a zajímavé zkušenosti lektorů. Dále se tam člověk dozví skutečně základy ze všech oblastí - od vlastní logistiky přes nakládaní s nebezpečnými odpady, záležitosti kolem dopravy, velkoskladů, čárových kódů apod. Beru to tak, že jestli hledají cestu, jak se v krátkém čase dozvědět co nejširší spektrum informací, získat co největší přehled a vyřešit tak zároveň problém, který je osobně ve firmě trápí, tak je to asi ideální cesta.

6. “Doporučení na závěr”

Moc děkuji za velmi zajímavý kurz, určitě mě hodně posunul. Musím říct, že hodně informací, které jsem tam získal, např. záležitosti kolem logistického auditu, jakým způsobem zmapovat to, jestli firma v rámci logistiky funguje dobře nebo nefunguje dobře, jak má nastavené cíle a které věci je třeba zlepšit, jsem využíval i posléze jako konzultant. Určitě doporučuji.

Certifikace logistiků