ČR versus svět versus logistika

Logistiku lze bez jakýchkoli pochyb zařadit mezi významná dynamicky se rozvíjející odvětví světového průmyslu. V posledních letech zaznamenává nebývalý rozmach, uplatňují se zde moderní nástroje a zásadním způsobem ovlivňuje celkový chod podniků, spokojenost zákazníků i ekonomické výsledky všech aktérů.

Zveřejněno
26
Červen 2018
Autor
Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog.
Sdílet

Logistiku lze bez jakýchkoli pochyb zařadit mezi významná dynamicky se rozvíjející odvětví světového průmyslu. V posledních letech zaznamenává nebývalý rozmach, uplatňují se zde moderní nástroje a zásadním způsobem ovlivňuje celkový chod podniků, spokojenost zákazníků i ekonomické výsledky všech aktérů.

Jak si v tomto prostředí vede Česká republika?

Jednoznačná odpověď zde neexistuje. Zatímco velcí nadnárodní hráči uplatňují i na našem území principy inovací a celkového pohledu na proces nákupu zdrojů, výroby, distribuce produktů a úzkou provázanost materiálních i komunikačních toků, celá řada českých podniků stále vnímá logistiku jako naprosto okrajovou záležitost.

Logistika skrývá významný potenciál

Zatímco logistika stojí bok po boku se samotnou výrobou a prodejem, často bývá neprávem vnímána jen jako druhotný proces a režijní náklad. Přitom často sehrává klíčovou roli v hledání tržní výhody a konkurenceschopnosti podniku. Kvalitní logistika je stále častěji faktorem, který ovlivňuje rozhodování zákazníků či obchodních partnerů o volbě toho kterého dodavatele.

Každý sám za sebe nebo spolu?

Pokud má zásobovací řetězec fungovat opravdu efektivně – to znamená rychle, přesně a s minimálními náklady – je nezbytné, aby všechny jeho prvky spolupracovaly. Bez informačních toků, zpětné vazby a sdílení informací v reálném čase mezi jednotlivými aktéry to ale není možné. Toto bohužel v českých podmínkách stále ještě nefunguje zcela optimálně. Informace jsou mnohdy poskytovány neúplné, nepřesné, opožděné a není výjimkou, že nejsou poskytovány vůbec.

Co vzdělávání?

Ani tady nepatříme právě ke špičce. Dobrého logistika dělají určité osobnostní předpoklady, ale excelentní logistik se musí orientovat ve všech oblastech svého oboru. Bez neustálého vzdělávání, konzultací a vyhledávání novinek neudrží krok s konkurencí. Důležité ovšem je mít určitý teoretický základ a informace umět kvalifikovaně posoudit a zhodnotit jejich potenciál. Teprve na základě kvalitních informací je možné svůj obor dále rozvíjet a být trvalým přínosem.

Jak si vedou v jiných krajích?

Například orientální sultanát Omán oznámil poměrně ambiciózní vizi své země jakožto logistické velmoci do roku 2040. Plánuje se transformovat do obřího logistického centra, které bude zaměstnávat více než 300 000 lidí a stát se jedním z TOP 10 globálních logistických hráčů. Značnou výhodou v tomto představuje strategická poloha Ománu na spojnici mezi severní Afrikou a Indií.

Ani Indie v oblasti logistiky nezůstává pozadu, což dokazuje mimo jiné zřízením specializovaného ministerstva právě pro logistiku.

Jaké ponaučení si vzít?

Vývoj v oblasti logistiky kráčí mílovými kroky kupředu a je jen na nás, jak tuto skutečnost využijeme. Můžeme se stát silnými hráči a získat významný náskok před konkurencí nebo se ještě chvíli rozhlížet a pomalu ale jistě ztrácet pozici.