Účinná látka – logistika

O tom, že logistika pomáhá, všichni víme. Ale existují místa, kdy kvalita logistiky, její efektivita a nákladová adekvátnost stojí v pozadí zachraňování zdraví a lidských životů. Co všechno musí obsáhnout logistika zdravotnických zařízení? A jaký dopad má logistika na kvalitu péče o pacienta?

Zveřejněno
15
Červenec 2015
Autor
Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog.
Sdílet

Nemocnice jsou nejkomplexnějšími zdravotnickými zařízeními a koordinace toku materiálů, informací i financí je závislá na mnoha faktorech. V posledních letech zažívají poskytovatelé lůžkových zdravotních služeb velké změny a výkyvy v příjmech resortu zdravotnictví; poté, co byly zavedeny tolik diskutované regulační poplatky, byl v roce 2014 zrušen poplatek za hospitalizaci a od začátku roku 2015 také další. Už dva roky také platí zvýšená sazba DPH a tak je nasnadě, že úsporná a efektivní řešení jsou pro nemocnice klíčová.

Logistiku nemocničních zařízení rozdělujeme v zásadě na tři sektory. Žádný není důležitější než ostatní a všechny musí fungovat na 100 %. Protože zisk a ztráta se v nemocnicích se počítají trošku jinak.

Nemocniční logistika

Uvádí se, že nemocniční personál na každém oddělení tráví zhruba 20 % svého času plněním logistických úkolů. Protože v nemocnicích zdaleka nepracují jen lékaři a sestra, koordinovat je třeba nákup, skladování, pomocný personál, operační sály, sterilizaci, laboratoř, prádelnu…

Farmaceutická logistika

Léky jsou velmi citlivé zboží. Proto jsou na logistiku jejich nákupu, přepravy atd. kladeny vysoké požadavky, které vycházejí z legislativy, zásad pro manipulaci, trvanlivosti, podmínek pro jejich skladování a uchovávání a vlastních potřeb nemocnice.

Logistika farmak tak musí zajišťovat např. sledování teploty, bezpečnost (kdo má k lékům přístup), vracení dodávek, likvidaci nepoužitého nebo neprodejného materiálu, monitoring konkrétních šarží (pro případ, že by např. některá z nich musela být stažena) nebo třeba také dodávku pacientům přímo domů. 

Logistika zdravotní techniky

Ke každému lékařskému výkonu je nutné mít k dispozici diagnostické a lékařské prostředky a vhodné nástroje. Zdravotní technika zahrnuje celou škálu materiálových položek a nástrojů od skalpelu po nejdražší diagnostické přístroje a její logistika je náročná z hlediska bezpečnosti, manipulace i skladování. 

K tomu všemu je nutné mít k dispozici nouzové, vyrovnávací, pojistné a obratové zásoby, zajišťovat logistiku vzorků a biologického materiálu, bezpečnost přepravy atd. Velmi specifickou kapitolou logistiky nemocničních zařízení je pak nakládání s odpadem. Odpad ze zdravotnictví zahrnuje fyzický, chemický i biologický materiál, který vyžaduje speciální manipulaci i likvidaci – nese s sebou totiž potenciální zdravotní riziko.

Aby mohl personál precizně odvádět svou práci, musí mít k dispozici nejen všechny informace, léky a techniku, ale také čas na pacienta. Nákladovou efektivitu logistiky pacient tolik nepozná. Ale tu největší přidanou hodnotu, kterou logistika pro nemocniční zařízení má, ano. Také díky dobré logistice se mohou lékaři, sestry a všechen ostatní personál pacientovi věnovat tak dlouho, jak je třeba.