Logistické činnosti a procesy

Na logistiku můžeme nahlížet dvojí perspektivou. V užším pojetí lze logistiku chápat jako distribuci. Druhou možností je vnímat logistiku globálněji – v širším pojetí tvoří distribuční logistika dominující, nikoliv však jedinou, součást komplexu, který představuje logistika integrální. Jaké činnosti a procesy lze tedy vnímat jako součást logistiky?

Zveřejněno
14
Srpen 2014
Autor
Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog.
Sdílet

Na logistiku můžeme nahlížet dvojí perspektivou. V užším pojetí lze logistiku chápat jako distribuci. Druhou možností je vnímat logistiku globálněji – v širším pojetí tvoří distribuční logistika dominující, nikoliv však jedinou, součást komplexu, který představuje logistika integrální. Jaké činnosti a procesy lze tedy vnímat jako součást logistiky?

Souvztažnost s logistikou má ve firmách celá řada činností. Je to například vše, co souvisí s managementem logistiky. Rozhodnutí logistické exekutivy ve firmě, která se přímo dotýkají plánování a řízení materiálových toků, musí být „informovaná“. Logistické činnosti, které se zabývají vypracováním metodologie, strategie, postupů a koncepcí, které jsou pro práci logistického managementu klíčové, jsou pro chod firmy zásadní. Na znalosti metodologie a koncepce navazuje souhrn samotných výkonných logistických činností, které konkrétně zpracovávají firemní logistické funkce.

K plné logistické kompetenci firmy samozřejmě nepatří jen využití empiricky podložených východisek pro rozhodování, správná hierarchizace logistických činností, informací a úkolů, ale také efektivní komunikace. A to jak vnitrofiremní – horizontální, tak, v rámci širšího pojetí logistiky, mezi všemi články logistického řetězce. Nutnost dobré komunikace a koordinace vyplývá z procesního charakteru jednotlivých segmentů logistiky.

Tok materiálu, informací, financí, plánování i řízení nikdy nestojí samostatně; jsou to logistické procesy. Tyto souběžné logistické procesy se musí v přesně daných bodech setkat a vzájemně se podporovat, aby působily synergicky a vedly k co nejefektivnějšímu dosažení ekonomických cílů firmy.

Logistická akademie stojí na precizních znalostech teorie i reálného prostředí logistiky. Naše školení a kurzy logistiky vám mohou pomoci s orientací v nejnovějších logistických trendech a optimalizací vaší firemní logistiky. Certifikátem a titulem z Logistické akademie získáte kromě oborové prestiže také veškeré know-how a podporu pro to, abyste maximálně zužitkovali svůj firemní potenciál.