Když je řešením logistický audit

V historii každé firmy přichází jednou za čas doba, kdy ze stávajících podmínek už vytěžila maximum a pro zvýšení konkurenceschopnosti a akceleraci profitu je třeba přikročit ke změnám. V tom případě je nutné kvalifikovaně vyhodnotit efektivitu stávajícího systému. A to, že logistika není jen režijní náklad, ale potenciálně extrémně hodnototvorný proces, už víme. Nástrojem pro její vyhodnocení a návrh změn je bezesporu logistický audit.  

Zveřejněno
18
Září 2015
Autor
Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog.
Sdílet

První logistický audit proběhl v české firmě v roce 2000. O tři roky později vznikla Komora logistických auditorů, která vypracovala a neustále zdokonaluje metodiku provádění logistického auditu a implementace změn ve firmách. Na kurzu Logistické akademie Logistický audit se podílí výhradně renomovaní členové komory logistických auditorů a podrobně vás seznámí s metodikou KLA, srovnají ji s ostatními a, jak je pro Logistickou akademii obvykle stěžejní, uvedou názorné příklady z praxe a případové studie.

Jakmile vyhodnotíte logistický audit jako věc pro vaši firmu přínosnou, je vhodné seznámit se nejen s metodikou, ale obecnými přínosy, procesem a výstupy. Logistický audit se zaměřuje na primární funkce firmy (nákup, prodej, výroba) a hodnotí je perspektivou efektivity materiálového a informačního toku. V každé firmě může být proveden externí logistický audit (úroveň služeb zákazníkům, srovnání s okolím a konkurencí) nebo interní logistický audit (výkonnost a logistické náklady, míra využití zdrojů). V rámci rozvoje dodavatelů se velmi účinné uplatňuje zákaznický logistický audit a to zejména u těch vašich dodavatelů, s jejichž úrovní služeb nejste spokojeni a přitom se na jejich straně setkáte s vůlí tento stav změnit.

Důležitým aspektem logistického auditu je, že zpracovává relevantní návrhy. Není tedy jen prostým konstatováním stavu, ale přinese vám reálné návrhy na nastavení základních měřítek a ukazatelů pro monitoring, regulaci a navyšování výkonu. Má vlastní metodickou strukturu, což znamená, že při opakování auditu v časové periodě jsou výsledky srovnatelné – nedochází k nejednotnosti sledovaných kvalitativních ani kvantitativních ukazatelů.

Logistický audit je chápán jako projekt...

...má tedy kromě metodiky také zadání, proces a kontinuální sběr, třídění a vyhodnocování dat, zpracování náležité dokumentace logistického auditu a prezentace výsledků. Součástí auditu je samozřejmě také počáteční interview a formulace požadavků klienta, ale také závěrečná diskuze na téma „co dál“ (konkrétně jaké změny implementovat a jak je zadat a sledovat).

Logistický audit vám přinese samozřejmě maximální přehled o stavu logistiky ve vaší firmě. Kromě suchého konstatování ovšem dostanete také přehled o tom, jak si stojíte v konkurenčním prostředí, kde máte nevyužitý potenciál. Návrhová část vám zase může otevřít nové možnosti, ke kterým jste kvůli zavalení běžnou každodenní agendou možná získali jistou provozní slepotu.

Kurz Logistický audit v Logistické akademii vám pomůže vyznat se v problematice. Budete přesně vědět, co vás při auditu čeká, poznáte jeho metodiku, proto je vhodný pro všechny majitele, manažery a logistiky firem, ale také pro aspiranty na pozici logistického auditora.