Výpočet zásob – intuice versus data a 3 kroky k nápravě chyb

Řízení zásob včetně skladování a dalších navazujících procesů i činností jsou ožehavým tématem pro každou firmu, která s nimi má co dočinění. Optimalizace všech zásob má vliv nejen na náklady spojené s jejich nákupem, skladováním, řízením, manipulací, lidskou sílou atd., ale také například na náš service level a schopnost pružně reagovat na změny poptávky. Zatím nejpoužívanější metodou pro celou strategii zásob je tzv. per thumb, čili metoda nasliněného palce. Od toho, jak si principy praktikující logistici „cucají z prstu“ a spoléhají na své zkušenosti a intuici. Bohužel, ne vždycky je, byť kvalifikovaný, ale stále jen odhad, dostačující. Jak na tvrdá data? 

Zveřejněno
16
Květen 2017
Autor
Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog.
Sdílet

Řízení zásob včetně skladování a dalších navazujících procesů i činností jsou ožehavým tématem pro každou firmu, která s nimi má co dočinění. Optimalizace všech zásob má vliv nejen na náklady spojené s jejich nákupem, skladováním, řízením, manipulací, lidskou sílou atd., ale také například na náš service level a schopnost pružně reagovat na změny poptávky. Zatím nejpoužívanější metodou pro celou strategii zásob je tzv. per thumb, čili metoda nasliněného palce. Od toho, jak si principy praktikující logistici „cucají z prstu“ a spoléhají na své zkušenosti a intuici. Bohužel, ne vždycky je, byť kvalifikovaný, ale stále jen odhad, dostačující. Jak na tvrdá data? 

Na všechno v logistice se musí jít chytře

Selský rozum nám může vnuknout a poodhalit nezřetelný princip, ale až tvrdý výpočet mu dá ostré a jasné rysy. Výstupem řízení zásob jsou optimální čísla, která ideální jak pro náklady, tak pro dostatečnou zásobenost.

Jak je to nejčastěji dnes aneb Zásadní chyby při výpočtech pro řízení zásob

Řízení zásob se často potýká s tlakem „shora“, který usiluje o co nejnižší zásoby, ale zároveň nepřipouští nepřipravenost v momentě, kdy jich je třeba vyšší množství. Za desetiletí střetu logistiky a jejího managementu (nikoliv jejich kooperace) se v podnicích a řízeních jejich zásob ustálilo několik nešvarů. 

  • Zásoby nejsou dostatečně diferencované. Různé druhy zásob potřebují různé režimy řízení.
  • Lidé nad čísly. Spoléhání se na intuici, zkušenost a odhad těch, kteří jsou řízení zásob zodpovědní, je funkční, nicméně často ne nejefektivnější. 
  • Absence motivace. Když už se na pracovníky, zodpovědné za řízení zásob, spoléháme, měli by být správně motivovaní k tomu, aby jejich výsledky byly co nejblíže ideálnímu stavu. Pokud jsme přijali lehkou nehospodárnost jako standard, zavedli jsme heslo „když to není pokažené, tak to neopravuj“. A to má k optimalizaci doopravdy daleko.
  • Odpovědnost a pravomoci musí jít ruku v ruce s kvalifikací. Pro řízení zásob je třeba adekvátní kvalifikace i kvalit odpovědných osob. 

3 kroky k nápravě

Když vezme řízení zásob do ruky někdo, kdo ví, jak na to, dostane k ruce odpovídající nástroje (mnohdy stačí jen „obyčejný“ tabulkový procesor!), může se stav zásob z plus mínus dostačujícího změnit na optimální. Jaké kroky jsou k tomu zapotřebí?

  • Klasifikace zásob. Chytře a logicky zvolená kritéria nám roztřídí zásoby podle druhů tak, aby byly pohromadě takové artikly, které si žádají stejný druh řízení. 
  • Diferenciace zásob na ty, řízené tahem a tlakem. Některé zásoby je vhodné řídit tlakem (push), tedy lidově řečeno „na sklad“ – vysoké využití kapacit, velké dávky, vysoká rozpracovanost a dlouhá průběžná doba. Kdežto jiné tahem (pull), tedy s co největší snahou o synchronizaci, pružnost, redukci zásob na skladě a krátkou průběžnou dobu. Tah se opírá o konkrétně identifikované potřeby zákazníků, popřípadě partnerů. Oba tyto principy jsou využitelné na jiný druh zásob a je nutné je vhodně kombinovat.
  • Signální hladiny. Dopředu potřebujeme stanovit hladiny zásob, tedy stavy skladu, které nám s dostatečným předstihem dají impuls reagovat na blížící se nutnost zásoby doplnit. Takové hladiny musíme stanovit pomocí správně provedených kalkulací pojistných zásob a optimalizací dávek pro doplňování zásob. 

Chcete mít jistotu? 

Pokud se chcete naučit správně a funkčně počítat parametry systému řízení zásob ve své vlastní firmě, není nad to si to vyzkoušet v praxi. Pro všechny pracovníky nákupu, odbytu, pracovníky odpovědné za řízení zásob i zavádění nových postupů ve firmách, ale také zodpovědný logistický management je určen praktický workshop Výpočty pro řízení zásob Logistické akademie. 

Na základě praktických ukázek se naučíme počítat vše, co je třeba, a pak se podíváme konkrétně na problematiku vaší firmy. Pokud si s sebou přinesete vlastní kus výpočetní techniky a reprezentativní vzorek dat, společně nastíníme optimální cestu.

Naučíme se správně kategorizovat zásoby, stanovovat reálné náklady a vyhodnocovat ekonomičnost procesů, simulovat možnosti využití zásob a testovat stabilitu systému.

Logistická akademie je místo, kde se teorie setkává s praxí a společně tvoří reálný náhled na logistiku. Nicméně jsou v logistice odvětví, kde je praxe nutná pro akceptování teorie, přijďte si proto vyzkoušet, jak budete schopni za pomoci systémů, které se u nás naučíte aplikovat, optimalizovat řízení zásob ve vaší firmě. Aktuální přehled kurzů najdete na našich stránkách.