„Senior“ logistik může být i velmi mladý

Všichni cítíme obecnou opozici slov senior a junior. Zatímco junior se vše teprve učí, senior má zkušenosti, praxi a tím i předpoklady pro vedení a mentorování ostatních.

Zveřejněno
12
Prosinec 2014
Autor
Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog.
Sdílet

Nicméně tyto vágní rozdíly nám vnucují představu, že pro pozici „seniora“ má člověk potřebnou kvalifikaci až po desítkách let v oboru. Opak je pravdou – praxe je sice nutná, ale zdaleka ne tak dlouhá, jak se na první pohled zdá. Velkou roli totiž hraje jak samotná logistika (jako obor mimořádně dynamický), tak osobnostní předpoklady potencionálního „seniora“.


V diskuzích pod našimi články se objevilo ultimativní shrnutí požadavků na logistika:
Tam, kde jiní končí a kolabují, přichází logistik a má řešení.“


Logistika je obor, který spojuje technologie a práci s lidmi. Neustálá analýza a syntéza nových metod směrem k co největší synergii má za následek, že nevyhrává ten, kdo je v oboru nejdéle, ale ten, kdo se nejrychleji a nejlépe učí a orientuje.


Stejně, jako je tříletá praxe v oboru podmínkou pro přijetí na Logistickou akademii, je to také optimální doba pro začátek seniorské kariéry. Většina velkých firem požaduje při výběru kandidáta na pozici „Logistik – senior“ praxi v oboru o rozsahu 2 – 5 let. Což může znamenat, že na tuto pozici se dostane člověk, který překročil dvacítku velmi nedávno. Samozřejmě je nutná znalost logistických systémů, analytické schopnosti a většinou i pokročilá úroveň cizího jazyka (především angličtiny a/nebo němčiny), ale ostatní nároky jsou především na individuální povahové rysy.
Logistik senior čelí ve firmě mnoha stresujícím situacím. A protože logistické problémy jsou vždy multifaktoriální, je třeba dobře a efektivně nastavit kritéria pro jejich řešení. Klasifikace, statistika, prognóza, plánování, využívání technických prostředků, sledování a analýza pohybu materiálu a zboží… a tím to zdaleka nekončí! Proto je jednou z nejzásadnějších vlastností logistika seniora schopnost samostatného uvažování a rozhodování. S tím souvisí naprosto brilantní schopnost diferenciace, organizace, vyjednávání, vícekriteriálního rozhodování a navíc jistá odolnost proti stresu. Krom toho jsou kladeny vysoké nároky také na komunikační schopnosti. Umění jednat s lidmi, organizovat je a pracovat v týmu, je pro „logistika seniora“ další z esenciálních vlastností.

Požadované praxe pro zastávání funkce „Logistika - seniora“ může kdokoliv dosáhnout celkem rychle (pro upřesnění – rychle neznamená snadno). Ale nároky na osobnostní rysy jsou něco úplně jiného. Buď jste se pro povolání logistika narodili a je to vaše přirozenost, kterou je také potřeba rozvíjet, nebo je třeba získávat praxi delší dobu. V obou případech je ovšem třeba systematicky pracovat na tom, abyste v logistice postupovali stále dál a stoupali výš.