Otevíráme seminář Masters of Logistics - 1. běh 14. a 15. června 2012 v Ostravě

Dvoudenní seminář pro top-logistiky / horká témata / sdílení zkušeností

Zveřejněno
25
Březen 2012
Autor
Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog.
Sdílet

Dvoudenní seminář pro top-logistiky / horká témata / sdílení zkušeností

 • Poslání: Konfrontace vizí a konceptů pro logistiku s indexem 2012+
 • Termín: 14. a 15. červen 2012 (Čt a Pá)
 • Místo: Ostrava, sídlo Logistické akademie
 • Moderace: Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog.
 • Lektoři:
  Doc. Ing. Radim Lenort, Ph.D., ALog.,Ing. Aleš Mandák, ALog.,
  Rudolf Malý, ALog.,Ing. Petr Sysel, CLog.,
  Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog.
 • Témata:
  (A) Agilní logistika
  (B) SCM / Postponement
  (C) Outsorcing interní logistiky
  (D) IT systémy pro logistiku (APS, RFID, Fleet management, ….)
 • Obsah:
  1. den
  09-10 téma (A) / výklad
  10-11 téma (B) / výklad
  11-12 téma (C) / výklad
  12-13 oběd
  13-16 panelová diskuse / workshop k tématům (A-B-C)
  2. den
  09-12 téma (D) / výklad + prezentace projektů
  12-13 oběd
  13-16 panelová diskuse / burza zkušeností a příklady aplikací
 • Cena: 9 tis. Kč bez DPH (materiály, občerstvení, 2x oběd)
 • Kapacita: min 8, max 12 účastníků

Přihlášky posílejte na info@logisticsacademy.cz