Logistika není „režijní náklad“

Považujete logistiku za součást režijních nákladů vaší firmy? Tedy jako náklad, který váš prodej a výrobu zatěžuje stejně jako energie, nájmy, odpisy, údržba apod.?

 

Zveřejněno
03
Červen 2014
Autor
Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog.
Sdílet

Považujete logistiku za součást režijních nákladů vaší firmy? Tedy jako náklad, který váš prodej a výrobu zatěžuje stejně jako energie, nájmy, odpisy, údržba apod.?

Logistika se však významně podílí na konečné přidané hodnotě pro zákazníka, kterou vaše firma nabízí. Může zásadně ovlivnit podíl očekávaného přínosu a nákladů spojených s pořízením a držením zboží ve váš prospěch. Zákazníci jsou stále náročnější a technické rozdíly mezi výrobky jsou čím dál menší. Při rozhodování o zakázce už zdaleka nehrají roli pouze technické parametry a cena, ale také schopnost individualizace dodávek a prodejní i poprodejní služby.

V rámci snahy o dlouhodobou prosperitu podnikání se samozřejmě snažíme o omezení plýtvání disponibilními zdroji, respektive o zvyšování rentability jejich využití. A právě na poli logistiky se nabízí velké (a často netušené či přehlížené) možnosti.

Nevíte si rady, jak rozčlenit náklady na řízení zásob a skladování na fixní a variabilní? Zdá se vám složité zvlášť vyčíslovat a kontrolovat náklady na manipulaci ve výrobě? Potřebujete sledovat a zvyšovat produktivitu logistických procesů v rámci nákupu surovin a na druhé straně při distribuci vašich produktů zákazníkům.

Logistická akademie vám pomůže nejen vnímat ale také nastavit firemní logistiku jako hodnototvorný proces, který bude akcelerovat vaši konkurenceschopnost. Nenabízíme žádná paušální řešení ale individuální přístup zaměřený na měřitelné výsledky.