Logistika hrou aneb Logistická osvěta na základních školách

Předpoklady pro svůj pracovní i osobní život získáváme několikerým způsobem. Něco nám dají do vínku rodiče biologicky, ale z obrovské části se na utváření naší osobnosti podílí výchova, vzory, které kolem sebe máme, informace a způsob, jakým je dostáváme. Podstatnou vzdělávací a výchovnou roli v našem životě hraje samozřejmě škola. Nepostradatelná instituce rozvíjí, rozšiřuje a kultivuje naše schopnosti a to, co nazýváme dispozicemi, tříbí v dovednosti.

 

Zveřejněno
14
Září 2016
Autor
Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog.
Sdílet

Předpoklady pro svůj pracovní i osobní život získáváme několikerým způsobem. Něco nám dají do vínku rodiče biologicky, ale z obrovské části se na utváření naší osobnosti podílí výchova, vzory, které kolem sebe máme, informace a způsob, jakým je dostáváme. Podstatnou vzdělávací a výchovnou roli v našem životě hraje samozřejmě škola. Nepostradatelná instituce rozvíjí, rozšiřuje a kultivuje naše schopnosti a to, co nazýváme dispozicemi, tříbí v dovednosti.

Alespoň rámcová znalost logistiky může z dítěte vychovat člověka mnohem efektivnějšího a ohleduplnějšího. Nevěříte? Povědomí o základních logistických principech, jejich významu a potřebě je základním stavebním kamenem pro efektivní přemýšlení, organizační a konsolidační schopnosti a v neposlední řadě také pro ekologické chování. Neprofesionál znalý logistiky může být pro sebe i své okolí velkým přínosem. Ideální je mít logistiku hluboko pod kůží… a jak jinak toho dosáhnout, než s ní začít co nejdříve?

Nejdůležitější je kontext

Pamatujete si na prvouku? Dnes se můžeme setkat se vzdělávacím blokem pro první stupeň základních škol, který je nazvaný Člověk a jeho svět. Jde snahu vytvořit most mezi tím, co má dítě odkoukáno z okolí, rodiny a vlastních zkušeností a tím, že je třeba poznatky pojmenovat, systematizovat a zařadit do kontextu. Kromě přírody a lidského zdraví blok zahrnuje také témata související s časem a jeho využitím, mezilidskou komunikací a fungováním mezi lidmi, organizací místa, ve kterém žák žije, atd. Nezní vám to povědomě…?

Paltforma pro nenápadnou logistickou osvětu by tedy byla. V čem konkrétně by mohla spočívat? Především k objasnění kontextu. Především ohledně toku materiálu i lidských sil. Není třeba do žáčků vtloukat základy Supply Chain Managementu, ale je vhodné ukázat, že se na světě nic neděje na principu kouzla. Za tím, že se zboží dostává do regálů nebo vyprané prádlo do skříní stojí jen a pouze lidská práce, čas a v neposlední řadě také peníze. A ničím z toho by se nemělo plýtvat.

Logistika podle Ámose - od obecného ke konkrétnímu

To všechno může být pro školáckou hlavu moc obecné. Což není vlastně vůbec špatně. Na základě konkrétních příkladů to totiž začne dávat všechno smysl. Například takové plýtvání potravinami nebo zacházení s odpadem má svoje dopady, o kterých by bylo dobré vědět. Taková cesta jednoho jogurtu od výroby, do ledničky a po uplynutí doporučeného data spotřeby do koše je poměrně zajímavá a dá se povykládat poutavě i poučně.

Ale i takoví cesta na školní výlet je logistickou lahůdkou a není důvod, proč by děti nemohly nahlédnout pod pokličku organizace. Ruku v ruce s dopravou a koordinací materiálních, informačních a finančních toků ve škole jde aplikování analogií na fungování domácnosti.  

Logistika je plná faktů a zajímavostí, které umí rozšířit poznání každého dne. Do základního vzdělávání se v poslední době implementuje hodně informací a snaha je nepodávat izolovaně, ale v kontextu ostatního dění, je živnou půdou pro ten obyčejný a tolik ceněný selský rozum. Bylo by krásné, kdyby relevantní věci byly sdělovány pod záštitou termínu „logistika“. Protože, jak už jsme psali dříve, povědomí o logistice jako oboru (například studijním), ještě není úplně uspokojivé. A sami víte, kolik dalších profesí se v logistice skrývá. No není škoda, že na to lidé přicházejí až praxí?