Jaroslav Bazala: Proč usilovat o diplom z logistiky?

Nedávno jsem odpovídal na otázky pro Komoru logistických auditorů na téma logistického vzdělávání a certifikací. Myslím, že rozhovor je natolik povedený, že by byla škoda jej nepřesdílet i sem na blog jako inspiraci pro všechny z vás logistiků, kteří o studiu uvažujete.

Zveřejněno
10
Květen 2017
Autor
Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog.
Sdílet

Nedávno jsem odpovídal na otázky pro Komoru logistických auditorů na téma logistického vzdělávání a certifikací. Myslím, že rozhovor je natolik povedený, že by byla škoda jej nepřesdílet i sem na blog jako inspiraci pro všechny z vás logistiků, kteří o studiu uvažujete.

1.Jste prezidentem Logistické akademie a ve vaší kompetenci je i udělování certifikací. Máte tedy přehled o jejich celkovém vývoji. Vidíte meziročně rostoucí trend v zájmu o získání diplomu Logistické akademie? Čím je to podle vás způsobeno?

[Jaroslav Bazala] V Logistické akademii raději používáme označení „udělování diplomů“ než „udělování certifikací“, neboť to, co absolventi získají jako doklad o dosažené kvalifikaci, je opravdu diplom. Zájem logistiků určitě roste a já jsem přesvědčen, že je to především díky tomu, jak se naši absolventi osvědčují v praxi. Opravdu dbáme na kvalitu a jsme proto hotovi se za každého diplomovaného logistika zaručit a věřím, že také on za nás.

2.Logistická akademie je obecně nejuznávanější autoritou pro ověřování kvalifikace a její prestiž je stvrzena certifikátem Komory logistických auditorů. Je možné prestiž udělovaných diplomů ještě nějakým způsobem zvýšit, nebo je toto již maximum?

[Jaroslav Bazala] Už jen jejich vynikajícími výsledky v praxi. Komoru logistických auditorů opravdu považuji za vrcholný akreditační orgán. Mezi jejími členy jsou špičkový odborníci na všechny oblasti logistiky – tedy každý na některou nebo některé z nich. Velmi si vážím toho, že s nimi můžu spolupracovat a patřit do jejich společenství. Ostatně řada z nich je našimi absolventy.

3.Vedle toho, že má diplom prestiž v oboru, jaké jsou další důvody, proč certifikát vlastnit? Předpokládáme, že mezi významné benefity patří kariérní růst, poznání zajímavých lidí z oboru, rozšíření znalostí a lepší přehled o jednotlivých oblastech logistiky…

[Jaroslav Bazala] Krom toho, co jste již uvedl, je to určitě i vysoká cena na trhu práce.

4.Certifikát z logistické akademie je více než jen kus papíru, který zůstane zastrčený v šuplíku. Kam se s ním těm, kteří ho vlastní, otevřou dveře?

[Jaroslav Bazala] Jak jsem již uvedl, ty „otevřené dveře“ mají především k získání zajímavých pracovních pozic a krom toho i k prezentaci výsledků své práce na logistických konferencích a dalších odborných akcích. Vzniká tak určitá komunita, která je nositelem toho nejlepšího know-how.

5.Je podle vás v oboru logistiky důležitá vyváženost teoretických a praktických znalostí, nebo praxe převyšuje teorii, či naopak?

[Jaroslav Bazala] Ona praxe vždy teorii dost válcuje, respektive v běžném (a často hektickém) provozu na ni není dost času. Spojení teorie a praxe je naším největším zájmem a také nejsilnější devizou.

6.Co všechno musí účastníci splnit, aby získali diplom Logistické akademie? Jaké jsou požadavky certifikace?

[Jaroslav Bazala] Kromě nezbytných znalostí to jsou především výsledky práce. Na Logistickou akademii se mohou hlásit jen praktikující logistici. Absolventi škol – byť s vynikajícím školním vysvědčením – musí napřed určitou praxí projít (poznat a zažít firemní prostředí), než se mohou přihlásit k získání některého z našich diplomů.

7.Na vašem webu www.logistickaakademie.cz máte přehlednou mapku jednotlivých kroků průběhu certifikace. Můžete je ve stručnosti přiblížit, aby zájemci věděli, co je čeká?

[Jaroslav Bazala] Doufám, že informace na webu Logistické akademie je dostatečně instruktivní a proto raději odkážu na ni. Zdůraznit je snad dobré to, že všichni zájemci dostanou šanci se řadu věcí dozvědět a naučit a pak především prokázat, že jsou schopni je přetavit do odpovídajících dovedností. Lektoři Logistické akademie jsou jim při tom maximálně nápomocni. Věřím, že by všichni držitelé diplomů mohli potvrdit, že jejich získání bylo náročné, ale průběh certifikace byl přívětivý (tj. zohledňující nejen jejich potřeby ale také možnosti – pracovní, rodinné nebo čistě osobní).

http://www.logistickaakademie.cz/prubeh-certifikace

8. Je možné dosáhnout několika úrovní certifikací. Které to jsou a která je ta úplně nejvyšší?

[Jaroslav Bazala] Každý frekventant Logistické akademie si může vybrat, na který diplom bude mířit. Není třeba jednotlivé úrovně absolvovat postupně od nejnižší k nejvyšší (kterou určitě je stupeň ALog., tedy auditor logistiky). Logistici s manažerskou ambicí nejčastěji volí diplom Manažera logistiky (MLog.). Pro ty, kteří se především chtějí profilovat odborně, je zajímavý diplom Experta logistiky (ELog.) nebo Konzultanta a trenéra logistiky (CLog.). Ale ani stupeň Provozního logistika (PLog.) není nezajímavý a jejich počet meziročně narůstá i mezi velmi mladými lidmi. Jsme hrdí na to, že máme i absolventy ze zahraničí.

9.Podání přihlášky je nezávazné. Kdy se tedy uchazeč k procesu certifikace skutečně zaváže?

[Jaroslav Bazala] Každý z našich frekventantů má individuální program. Zmíněný „závazek“ tedy po celou dobu zůstává osobní nebo jinak řečeno vnitřní. My je motivujeme, podporujeme a je-li třeba, tedy i trochu (ale vždy přívětivě) popostrkujeme :)

10.Pokud budou uchazeči chtít před testy a obhajobou ještě více prohloubit své znalosti, mohou projít vzdělávacím programem a absolvovat kurzy logistiky. Které z kurzů pro doplnění znalostí pro získání certifikátu doporučujete především?

[Jaroslav Bazala] Vzdělávací program je dobrovolný a každý si volí, který ze vzdělávacích modulů absolvuje. Někdo je spíše samouk, jiný naopak preferuje seminární způsob vzdělávání, který je zvlášť zpoplatněn. V té souvislosti rád podotknu, že tzv. samoplátci (tedy ti, kterým proceduru certifikace, a s ní spojené vzdělávání, neplatí zaměstnavatel) u nás mají výraznou slevu. Pokud mám něco stran vzdělávání doporučit, pak to jistě je základní sada modulů od základů logistiky, logistiky nákupu a řízení zásob přes plánování výroby a intralogistiku až k logistické klasice – tedy distribuci, skladování, manipulaci a dopravě. Speciální modul máme připravený pro auditory logistiky, kteří si mohou auditorské postupy a techniky přímo u nás vyzkoušet.

Celý článek vyšel na webu KLA.cz